MZ hrozí trestní oznámení kvůli nové kategorii léčiv

Titulní obrázek

Prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek pohrozil ministru zdravotnictví Tomáši Julínkovi a řediteli Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Martinu Benešovi trestním oznámením. Kubek minulé pondělí novinářům oznámil, že oznámení podá v případě, že se ministerstvu podaří prosadit zavedení kategorie léčiv bez lékařského předpisu s omezením. Podle komory tento krok nemá medicínské opodstatnění a je pro pacienty velmi nebezpečný…

„Léčba chronických chorob vyžaduje pravidelné monitorování lékařem, který včas odhalí nedostatečný či nadměrný efekt léčby, nežádoucí účinky, komplikace… Pouze vyšetření u lékaře může odhalit změnu diagnózy při někdy jen málo změněných příznacích. Představa, že v lékárně je možno odebírat od pacientů anamnézu a provádět jejich vyšetřování lege artis, je naivní,“ vysvětlil svůj postoj Kubek. Podle něj nová kategorie přinese zisk pouze farmaceutickým firmám, ročně to prý mohou být až dvě miliardy korun.

„Pokud zvítězí zájem farmaceutických lobby, nezbude mi nic jiného než podat trestní oznámení na ředitele SÚKL a ministra zdravotnictví z důvodu podezření ze spáchání trestního činu obecného ohrožení,“ prohlásil Kubek. „Reklama v obecných sdělovacích prostředcích jistě zvýší tržby farmaceutickým firmám, ale v pacientech vzbudí klamný dojem, že pouhé ,polykání pilulek‘ stačí k vyléčení,“ dodal prezident ČLK.

ČLK upozorňuje, že v případě schválení návrhu by lékaři nemohli nést zodpovědnost za zdravotní stav svých pacientů ani za případné komplikace způsobené léčbou nekontrolovanou lékařem. Komora tvrdí, že pokud lékař rozhodne, že kontroly pacienta nejsou nutné, může mu vystavit tzv. repetitivní recept, aby pacient k lékaři nemusel.

Komora připravila vlastní návrh novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, který by zlepšil dostupnost léků pro pacienty a umožnil by lékařům vydávat potřebné léky přímo v ordinacích.

Možnost připomínkovat novelu mělo mnoho odborných a profesních společností. Prezident České lékárnické komory (ČLnK) Stanislav Havlíček potvrdil, že i lékárníci měli k novele výhrady. „Na SÚKL jsme zaslali naše připomínky k jeho návrhu, neboť se domníváme, že obsahuje i látky, u kterých by bylo vhodnější, aby pacient během jejich užívání byl pod přímým dohledem lékaře. K zařazení do seznamu naopak navrhujeme látky, u kterých bylo prokázáno, že je jejich převedení do režimu výdeje bez lékařského předpisu s omezením možné a pro pacienta výhodné a bezpečné,“ řekl Havlíček. Podle něj je nutné, aby byla vedena diskuse na úrovni odborných společností, případně i pacientských organizací. „Jsem přesvědčen, že s pacienty je nutné diskutovat, nikoli v nich prostřednictvím médií nepředloženými výroky vyvolávat paniku,“ řekl prezident ČLnK.

Viceprezident ČLnK Michal Hojný vysvětlil, že při přípravě připomínkového materiálu komora vycházela z dlouholetých zkušeností s bezpečným užíváním těchto léků nejen v podmínkách České republiky, ale také zemí Evropské unie, kde je již obdobná kategorie léčiv zavedena v praxi. „Lékárnická komora připravuje průběžně standardy a doporučené postupy pro farmaceuty k jednotlivým účinným látkám. Jedním z našich hlavních cílů je nastavení jasné hranice mezi možností samoléčby po konzultaci s lékárníkem a nutností odeslání pacienta k lékaři,“ řekl Hojný.

Ambulantní specialisté jsou proti

Sdružení ambulantních specialistů ČR (SAS) v návrhu vidí spíše snahu farmaceutických firem zvýšit obrat, snížit regulační vliv lékařů na celkovou spotřebu léků, ovlivnit laickou veřejnost tak, aby za pomoci reklamy užívala více léků, než je tomu dosud, a také možnou snahu zdravotních pojišťoven ušetřit za léky.

„Plánovaná bezprostřední finanční úspora ze systému veřejného pojištění se nám jeví jako krátkodobá a zavádějící, pokud k ní vůbec dojde. V konečném důsledku je léčba komplikací daleko dražší. Z dlouhodobého pohledu nedojde k žádným finančním úsporám, naopak náklady z veřejného zdravotního pojištění vzrostou,“ píše se v prohlášení rady SAS.

SAS nesouhlasí s celou základní myšlenkou a konstrukcí navrhované vyhlášky a s tzv. pozitivním seznamem v ní uvedeným. Sdružení se také nelíbí rozšíření kompetencí lékárníka mimo spektrum jeho vzdělání. „Nemáme nic proti tomu, aby v lékárnách byly k dispozici „self-monitoringové“ přístroje, které by mohli dle potřeby a pod kontrolou zapracované obsluhy využít pacienti. Rozhodně ale nelze souhlasit s tím, aby pak lékárník z naměřených hodnot (při neznalosti jiných dat o pacientovi potřebných k rozhodnutí) činil jakékoli závěry, respektive podle nich ovlivňoval to, zda pacient půjde na kontrolu k lékaři, či nikoli,“ tvrdí ambulantní specialisté.

„Umíme si ale představit, že ošetřující lékař v některé fázi onemocnění sám doporučí pacientovi kontrolu za delší období, přičemž připustí možnost, že v mezidobí může pacient buď přijít pro recept k němu, nebo si lék přímo vyzvednou v lékárně. Takovouto situaci vidíme jako jedinou použitelnou pro účel vyhlášky. Před všemi ostatními možnostmi budeme pacienty varovat, neboť pak by šlo jen o stav zhoršení zdravotní péče za cenu jejího prodražení pro pacienty,“ stojí v prohlášení SAS.

Jak to vidí odborníci:

Česká lékárnická komora navrhuje, aby byla do pozitivního seznamu doplněna např. následující léčiva: glyceroltrinitrát (Nitroglycerin), lokální forma antibiotik (Framykoin), kyselina acetylsalicylová 100 mg (Anopyrin).

Ze seznamu navrhujeme naopak vypustit lék na snížení krevního tlaku methyldopu (Dopegyt), protože v monoterapii ji užívají především těhotné ženy, které by měly být pod pravidelným lékařským dohledem.

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP je přesvědčena, že v pozitivním seznamu ATC skupin je řada léčiv (naprostá většina), která by měla zůstat vázána na lékařský předpis. „Věříme, že stejně jako pro nás bude předložený návrh nepřijatelný i pro další odborné společnosti. Jako konkrétní případ připomínám kauzu kolem hormonální kontracepce: Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP opakovaně deklarovala, že je zásadně proti umožnění vydávání hormonálních kontraceptiv bez lékařského předpisu. Zástupci MZ ČR jsme byli opakovně ujištěni, že jedinou výjimkou bude postkoitální kontracepce (Postinor, příp. Escapelle), u níž jsme ani nepožadovali omezení a že hormonální kontracepce zůstane vázána na lékařský předpis. Pokud se tomu tak nestane, staneme se raritou mezi zeměmi EU, dojde jednoznačně k ohrožení zdraví mnoha žen a výrazně se sníží participace žen produktivního věku v probíhajících screeningových programech,“ řekl předseda ČGPS ČLS JEP Vladimír Dvořák. „Žádáme proto, aby ATC skupina G03A byla přesunuta do negativního seznamu ATC skupin. Preparát Postinor, který byl již ČGPS ČLS JEP doporučen k volnému prodeji a vůči němuž SÚKL po dlouhých jednáních snad již neměl námitky, zařadit do pozitivního seznamu. Kvalitu a systémovost práce na seznamech ilustruje mj. to, že v negativním seznamu je skupina G03, která obsahuje mj.: progestiny a estrogeny v kombinaci. Doporučujeme, aby do pozitivního seznamu byly zařazovány pouze ty preparáty, které výslovně odsouhlasí příslušné odborné společnosti. V opačném případě budeme svědky naprosto zbytečné medializace celé problematiky,“ shrnul názor společnosti Dvořák.

Sdružení ambulantních specialistů ČR nesouhlasí s pozitivním seznamem a s návrhy omezení výdeje. Za vyloženě nebezpečné považuje to, že by v něm byla zařazena antihypertenziva, statiny, fibráty, antiastmatika, triptany i antiparkinsonika a paušálně i antikoncepce, navíc bez jakékoli limitace co do množství a velikosti balení.

Olga Pavlíková, Zdravotnictví a medicína

MZ hrozí trestní oznámení kvůli nové kategorii léčiv
Ohodnoťte tento článek!