MZ: Hygienici v loňském roce zkontrolovali 23 066 stravovacích zařízení

ilustrační foto; mýdlo, hygiena

Hygienici i v loňském roce pokračovali v kontrolách restaurací a provozoven hromadného stravování. Plní tak základní poslání orgánů ochrany veřejného zdraví, kterým je zajištění ochrany spotřebitele z hlediska negativních dopadů na zdraví.

„V roce 2015 bylo v 18 980 provozovnách stravovacích služeb provedeno celkem 23 066 kontrol. Nejvíce nedostatků jsme loni, podobně jako v předchozích letech, zjistili v dodržování požadavků na provozní hygienu, v oblasti skladování potravin a přetrvávají také prohřešky v neodpovídajícím stavebně-technickém stavu provozoven. V loňském roce bylo nutné provozovnu uzavřít či pozastavit činnost ve 259 případech, což je o 105 víc než v roce 2014,“ uvádí hlavní hygienik Vladimír Valenta a zdůrazňuje: „Důležitou součástí kontrol orgánů ochrany veřejného zdraví je také monitorování zdravotního stavu personálu. Loni jsme z provozu vyloučili 1 986 osob s podezřením na ohrožení veřejného zdraví vzhledem k tomu, že by mohli být zdrojem nákazy.“

V roce 2015 bylo uloženo celkem 919 opatření spočívajících v nařízení sanitace, uzavření provozovny či pozastavení činnosti nebo v nařízení likvidace pokrmů. Za tyto prohřešky bylo navrženo celkem 4 452 sankcí ve výši Kč 12 934 100,-.

Hygienici pokračují v kontrolách restaurací a provozoven hromadného stravování i v roce letošním. Od začátku ledna do 20. února proběhlo již 2 324 kontrol v 2 200 provozovnách. Výsledkem těchto kontrol je 6 uzavřených provozoven, 10 pozastavení výkonu činnosti, 17 nařízení sanitace a ve 24 případech bylo nutné zlikvidovat závadné pokrmy. Za toto období bylo navrženo celkem 397 sankcí ve výši Kč 1 160 700,-.

Orgány ochrany veřejného zdraví výsledky kontrol stravovacích zařízení pravidelně zveřejňují, podrobnosti naleznete zde.

Ohodnoťte tento článek!