MZ již rozdělilo většinu peněz určených na nákup rentgenových přístrojů

Ministerstvo zdravotnictví již rozdělilo 65,239 mil. korun z celkové částky 92 mil. určených na nákup přístrojů používaných v oblasti radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny. Dotaci ministerstva získalo zatím dvacet zdravotnických zařízení, která nyní mohou zakoupit 36 kusů nových přístrojů. Ty by již měly vyhovovat novému atomovému zákonu…

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) již rozdělilo 65,239 mil. korun z celkové částky 92 mil. určených na nákup přístrojů používaných v oblasti radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny. Dotaci ministerstva získalo zatím dvacet zdravotnických zařízení, která nyní mohou zakoupit 36 kusů nových přístrojů. Ty by již měly vyhovovat atomovému zákonu. K rozdělení pro r. 2001 zbývá ještě částka 26,761 mil. korun. MZ to v pátek oznámilo na svých internetových stránkách.

Podle tiskového mluvčího MZ Otakara Černého se vedení MZ k problematice udělování dotací na rentgenové přístroje vrátí a rozhodne o přidělení zbývajících finančních prostředků ještě v tomto roce.

Do konce letošního dubna podalo žádost o finanční dotaci na krytí nákladů spojených s dopady atomového zákona celkem 50 zdravotnických zařízení. Jednalo se o 134 přístrojů, 9 zdravotnických zařízení podalo žádost o dotaci na zřízení a vybavení oddělení radiologické fyziky.

Celková požadovaná suma překročila jednu miliardu korun, MZ však mělo pro první etapu projektu k dispozici pouze 92 milionů. Podle plánu by měl stát do konce roku 2003, kdy má být také celý program završen, přispět částkou zhruba 2,5 miliardy z odhadovaných devíti miliard.

Zbylé náklady si budou muset uhradit nemocnice samy. Dotace ze státního rozpočtu totiž tvoří zhruba 30% pořizovací ceny přístroje, v soukromém sektoru by měla pokrýt alespoň úhradu úroků z úvěrů poskytnutých na modernizaci či pořízení přístrojového vybavení. Výše dotace je vázána i na míru využívání obměňovaných přístrojů v jednotlivých zdravotnických zařízeních, ověřenou zdravotními pojišťovnami.

Miroslava Toušová, Zdraví.Euro.cz

Seznam zdravotnických zařízení, jejichž žádosti o dotaci již MZ vyhovělo:

(zdroj: www.mzcr.cz)

Ohodnoťte tento článek!