MZ má definitivní znění úhradové vyhlášky

Martin Holcát

Ministr zdravotnictví Martin Holcát dal vládním legislativcům definitivní znění úhradové vyhlášky pro příští rok. Upravil ji podle výroku Ústavního soudu, který napadl některé regulace, a zapracoval část připomínek zdravotníků.

Holcát řekl, že k návrhu přišlo mnoho připomínek, téměř všechny na přidání peněz. Zohlednit prý mohl jen část. Zdravotní pojišťovny budou mít na péči 235 miliard korun, o deset miliard víc než letos.

„Dnes jsme na radě vlády konstatovali, že na všechny připomínky, kdybychom je splnili, bychom potřebovali na jeden rok navíc minimálně 15 miliard, ale lépe 50 miliard, aby všichni byli uspokojeni, což je naprosto nereálné,“ řekl ministr.

Lepší než posledně

Úhradovou vyhlášku musí ministr vydat do konce roku, aby od ledna podle ní mohli lékaři začít účtovat a pojišťovny platit. Holcát je připraven provést změny, pokud budou mít legislativci nějaké zásadní výhrady. Všem požadavkům zdravotníků na navýšení ale vstříc nevyjde.

Ministr připomněl, že vláda v demisi nehodlá jít nad tři procenta zadlužení HDP, tomu odpovídá i úhradová vyhláška. Zdravotní pojišťovny podle ní platí za lékařskou péči. „Nikdo nebude mít méně než 100 procent roku 2012 nebo 2013, žádný druh péče není podceněn,“ ujistil ministr.

Peníze přidal hlavně nemocnicím, protože do nich letošní úhradová vyhláška poslala výrazně méně peněz, než očekávaly. Některé menší nemocnice mohou počítat s vyšším nárůstem příjmů než nemocnice fakultní.

V připomínkách zazněly i návrhy, aby se vyhláška úplně zrušila, s tím ale nesouhlasily odbory. Chtějí garanci, vyhláška stanoví minimum, které musejí pojišťovny platit.

Míra souladu

Legislativci nyní posoudí, nakolik zohledňuje vyhláška výrok Ústavního soudu. Soudci napadli nepředvídatelnost regulací, lékaři se dozvědí až zpětně při vyúčtování, zda jim pojišťovna srazí peníze za překročení limitu. Předem limit neznají. Soud odmítl skokové snížení bodu po překročení limitu i to, že pojišťovna platí zařízením bez smlouvy za stejnou péči méně.

Holcát připomněl, že regulace jako takové soudci nezpochybnili. Bez nich by výdaje stouply ročně o deset až 15 miliard, na to systém nemá.

Ještě letos dostane zdravotnictví navíc téměř 800 milionů z navýšených odvodů státu, výběr pojistného je oproti očekávání o tři až čtyři miliardy vyšší, což systému pomůže. Všeobecná zdravotní pojišťovna dostane do konce roku půjčku 1,7 miliardy ve dvou splátkách. Může tak vyrovnat z větší části očekávaný propad svého hospodaření.

V příštím roce dostane resort navíc z odvodů státu 4,7 miliardy korun, nová vláda může částku valorizovat, může také snížit zdanění léků a zdravotnických prostředků a rozhodnout o odkupu nedobytných pohledávek zdravotních pojišťoven ve výši pěti miliard korun. Naopak mohou klesnout resortu příjmy o regulační poplatky, pokud se vláda rozhodne je zrušit.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!