MZ: Obce na Osoblažsku nedodaly dokumenty k převodu zámků

Titulní obrázek

Obce na Osoblažsku nedodaly potřebné dokumenty, proto na ně ministerstvo zdravotnictví nemohlo převést zámky, kterých se nyní prodejem zbavuje. Řekl to mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt. Starostové Slezských Rudoltic a Brantic na Bruntálsku se zlobí na ministerstvo, že na ně majetky bezúplatně nepřevedlo. Od roku 2003 totiž jednaly o darovací smlouvě s organizací přímo řízenou ministerstvem a převod měly za hotovou věc…

Starostové považují prodej zámků za pochybný a dali podnět k jeho prošetření ministerstvu financí. „Vadí nám přístup ministerstva a rychlost, s jakou zámky prodávají. Chtěli jsme ohlídat, komu budou patřit, aby v nich nakonec nevznikly komerční 'hampejzy'. Prodej chápeme jako podraz, protože o převodu jednáme už od roku 2003. Žádost o bezúplatný převod jsme příspěvkové organizaci ministerstva dali v roce 2005 a čekali jsme na podnět, kdy smlouvu uzavřít,“ řekla starostka Slezských Rudoltic Martina Jalamasová (nez.).

„Ministerstvo nikdy nedalo slib, pouze od roku 2004 za několika předcházejících ministrů tu běžela komunikace mezi obcemi a ministerstvem o majetku, pro který nemá ministerstvo využití,“ řekl Cikrt. Zámky na Osoblažsku jsou součástí celku celkem 17 nemovitostí, které patřily pod Zdravotnické krizové zabezpečení. Tato ministerstvem přímo řízená organizace dříve zajišťovala sklady pro mimořádné situace.

„Podle informací pracovníků ministerstva nebyly obce schopny několik let doložit různé papíry, o něž byly opakovaně žádány,“ řekl Cikrt. S tím ale Jalamasová nesouhlasí. „Organizace nás vyzvala loni v červnu pouze jednou, abychom jí předložili dva dokumenty. Jeden z nich, který měl doložit, že zámek v letech 1945 až 1969 vlastnila obec, bohužel nebyl v našem archivu. O tom, že neexistuje, jsem organizaci písemně informovala,“ řekla.

Mluvčí ministerstva zdůraznil, že převodem na obce se nikdy nezabýval ministr Tomáš Julínek (ODS) ani jeho náměstci. Až porada vedení rozhodla, že 17 budov bude prodáno jako celek. Podle zákona o hospodaření se státním majetkem byly budovy nejprve nabídnuty centrálním úřadům, žádný zájem nebyl. „To, že o majetek žádají obce, nenaplňuje veřejný zájem, ministerstvo by jim ho nemohlo ani bezúplatně dát, jak vyplývá z nejnovějších analýz právníků,“ upozornil Cikrt.

„Od roku 2003 jsme museli předkládat naše vize, co se zámkem budeme dělat. Že je to opravdu ve veřejném zájmu a že zámek nebude deset let komerčně využíván. Takové podmínky nám kladli a my na ně přistoupili,“ oponuje ale starostka. Obec podle ní chtěla v zámku vytvořit informační centrum, obřadní a koncertní síň, obecní knihovnu i výstavní prostory. V patře by měl s pomocí soukromého investora vzniknout hospic nebo penzion pro seniory.

Budoucí majitel zámků byl vybrán obálkovou metodou, zvítězila vyšší nabídka. Ohodnocení objektů provedla odborná firma se sídlem v Ostravě na 95 milionů korun, výherce dal 113 milionů. Nyní bude osloven, aby předložil návrh kupní smlouvy, tu dostane ke schválení ministerstvo financí, které ještě prověřuje podněty starostů. Teprve pak se prodej uskuteční, popsal Cikrt.

ČTK

MZ: Obce na Osoblažsku nedodaly dokumenty k převodu zámků
Ohodnoťte tento článek!