MZ představí strategii reformy psychiatrické péče

psychiatrie

Ministerstvo zdravotnictví představí dnes strategii reformy psychiatrické péče. V příštích šesti letech chce na reformu získat z EU zhruba šest miliard korun, z toho čtyři miliardy na modernizaci psychiatrických nemocnic a budování komunitních center a dvě až tři miliardy na vzdělávání zdravotníků a na kampaň, která má pomoci odstranit negativní hodnocení psychiatrie částí veřejnosti.

Strategie počítá s tím, že v každé komunitě nebo správním celku budou dostupné služby, které pacienti potřebují. Při Asociaci krajů proto vznikne pracovní skupina k podobě psychiatrické péče v regionech.

Ministerstvo plánuje centra duševního zdraví, mělo by být jedno na asi 100.000 obyvatel. Systém by měl zahrnout péči praktického lékaře, psychiatrickou ambulanci a komunitní sestru. Pokračovat by měl krizovými centry, na ně by měla navazovat akutní nemocniční péče. Léčebny by měly mít i dlouhodobá lůžka pro pacienty, kteří nejsou schopni života mimo instituci.

Psychiatrie v ČR je dlouhodobě podfinancována, za dvě desítky let se nedočkala reformy ani v organizaci, ani ve financování. Nyní na ni jde 3,5 procenta peněz zdravotnictví, průměr EU je osm procent.

Ohodnoťte tento článek!