MZ připravilo novou koncepci zdravotnického výzkumu

Na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu by státní rozpočet měl v letech 2015 až 2022 dát 7,1 miliardy korun, celkové výdaje tohoto programu se předpokládají 7,891 miliardy. Uvádí to ministerstvo zdravotnictví v materiálu, který ve středu dostane vláda. Ministerstvo předloží kabinetu spolu s programem také v koncepci zdravotnického výzkumu do roku 2022, která stanoví priority i s ohledem na nové trendy výzkumu ve vyspělých zemích.

„Financování programu bude realizováno podle možností státního rozpočtu. Průměrná míra podpory programu je vzhledem k předpokládanému zastoupení výzkumných organizací a podniků na řešení projektů programu navržena ve výši 90 procent,“ uvádí se v materiálu, který má ČTK k dispozici.

Podle materiálu se zdravotnický výzkum v příštích osmi letech zaměří na vznik a rozvoj chorob, diagnostické a léčebné metody, výskyt a prevenci nejzávažnějších chorob, onemocnění dětského věku a vzácná onemocnění.

Při naplnění koncepce bude ministerstvo zdravotnictví spolupracovat s Grantovou agenturou, Technologickou agenturou, Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace a s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem je zajistit mezinárodně srovnatelnou úroveň českého zdravotnického výzkumu a využít jeho výsledků pro zlepšení zdraví české populace i pro zabezpečení aktuálních potřeb zdravotnictví v ČR.

Program by měl podle materiálu pro vládu přispět k zefektivnění činnost v aplikovaném výzkumu, v experimentálním vývoji a inovacích ve zdravotnictví. Měl by také zvýšit a zkvalitnit spolupráci mezi průmyslovými podniky, zejména malými a středními, a výzkumnými organizacemi. Změnit by měl motivační mechanismy podniků a výzkumných organizací tak, aby zájem o tuto spolupráci na obou stranách narostl.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!