MZ rozdělilo neziskovým organizacím v grantech 95 milionů korun

Titulní obrázek

Peníze půjdou na rekondiční a vzdělávací pobyty, kurzy a výcviky, ediční činnost a přednášky. Ministerstvo podpoří 181 projektů. Loni, kdy ještě nezasáhla Česko hospodářská krize, poskytlo 114 milionů korun pro 202 projekty…

Ministerstvo zdravotnictví rozdělilo na letošní rok neziskovým organizacím v grantech 95 milionů korun. Dostanou je projekty organizací občanů se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, sdělil ČTK mluvčí ministerstva Vlastimil Sršeň. Peníze půjdou na rekondiční a vzdělávací pobyty, kurzy a výcviky, ediční činnost a přednášky.

Ministerstvo podpoří 181 projektů. Loni, kdy ještě nezasáhla Česko hospodářská krize, poskytlo 114 milionů korun pro 202 projekty.

„Příkladem významných podpořených projektů jsou tábory pro dětské diabetiky, kde se tyto děti učí žít se svou chorobou, dietním zásadám, sledování své hladiny krevního cukru, aplikaci inzulínu nebo formám pohybové aktivity – tedy všemu, co může zásadně ovlivnit jejich další život,“ upřesnila ministryně v demisi Daniela Filipiová (ODS).

Peníze dostanou i projekty pro lidi ztrácející sluch, kteří se učí práci se sluchadly a umění odezírání. Ministerstvo podpořilo rovněž kurzy znakového jazyka pro sluchově postižené i zdravou veřejnost, aby tak podle ministryně pomohlo překonávat komunikační bariéry. Finanční podporu získají i projekty, které učí zdravotně postižené pracovat s nejnovějšími přístroji a pomáhají jim překonávat jejich handicap.

V dotačním programu rozdělilo ministerstvo peníze také na projekty pro nejširší veřejnost. Podpořilo například propagaci a oceňování bezpříspěvkového dárcovství krve či výuku první pomoci dětí i dospělých.

Ředitel Úřadu Českého červeného kříže (ČČK) Jiří Procházka ČTK řekl, že žádali o zhruba 52 milionů korun, dostanou 35 milionů. „Jsme spokojeni, vědomi si situace,“ řekl. Podle Procházky se bude muset organizace „uskromnit“. Dotační peníze nestačí například na ocenění bezpříspěvkových dárců krve, tam bude muset ČČK dodat peníze ze svého rozpočtu.

Dotace na své programy dostanou vedle ČČK například také Liga proti rakovině pro svoji nádorovou telefonní linku či Sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu Mamma help na provoz sítě center a rekondiční a vzdělávací pobyty. Ministerstvo podpořilo i projekt Česko-ruské společnosti na ozdravný pobyt dětí českých krajanů žijících na Ukrajině a postižených havárií černobylské jaderné elektrárny či časopis Generace vydávaný sdružením zaměřením na seniory Život 90.

ČTK

MZ rozdělilo neziskovým organizacím v grantech 95 milionů korun
Ohodnoťte tento článek!