MZ se brání výtkám ombudsmana, citlivé údaje zveřejňovat nesmí

MZ se brání kritice ombudsmana, že bezdůvodně zatajuje zdravotní spis týkající se stížnosti na pochybení lékařů. Stěžovatelka Jaroslava Boháčová ani veřejný ochránce práv totiž podle ministerstva nemají ze zákona nárok na nahlédnutí do zápisu z jednání znalecké komise…

PRAHA – Ministerstvo zdravotnictví se brání kritice ombudsmana, že bezdůvodně zatajuje zdravotní spis týkající se stížnosti na pochybení lékařů. Stěžovatelka Jaroslava Boháčová ani veřejný ochránce práv totiž podle čtvrteční informace Ilony Slámové z ministerstva ze zákona nemají nárok na nahlédnutí do zápisu z jednání znalecké komise.

Podle stávající právní úpravy se s dokumentací mohou seznámit jen jasně vyjmenované osoby, uvádí ministerstvo. „V případě paní Boháčové je to pouze osoba soudního znalce. Osoba veřejného ochránce práv mezi nimi uvedena není,“ píše se ve sdělení, které ČTK zaslalo ministerstvo.

Zápis z jednání znalecké komise nebo zdravotnickou dokumentaci může ministerstvo vydat jen se souhlasem samotného pacienta. Pokud je po smrti, nelze souhlas převést na jinou osobu, tedy ani na rodinné příslušníky. Není pak nikdo, kdo by mohl prolomit povinnou mlčenlivost zdravotnických pracovníků, upozorňuje ministerstvo.

Manžel Boháčové zemřel tři dny po operaci žlučníku v plzeňské nemocnici. Vdově vadí, že jí lékaři i úřady odmítají říci, jak znalecká komise smrt jejího muže vyhodnotila, a proto se obrátila na veřejného ochránce práv. Ombudsman žádal po ministerstvu vysvětlení některých nejasností a zaslání kompletního stížnostního spisu. Ministerstvo s odkazem na mlčenlivost a na to, že spis obsahuje citlivé údaje, informace neposkytlo. Neúplný spis zaslalo ministerstvo i po intervenci vlády.

Podobným situacím by měl zabránit až nový zákon o zdravotní péči, který už byl předložen vládě a v současné době jej projednávají vládní legislativní orgány. Počítá totiž s tím, že pozůstalí by se měli běžně dostat ke zdravotní dokumentaci blízké osoby. Výjimkou by byla situace, kdy by to člověk, který zemřel, ještě za svého života výslovně zakázal.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!