MZ: Sestrám mzdy rostly, ve skutečnosti ještě více

sestra, pacient, nemocnice, pokoj, tlak

Do debaty o tom, zda byly mzdy zdravotním sestrám skutečně zvýšeny, se vložilo i ministerstvo zdravotnictví. „Tato navýšení se promítla i do dalších složek platu, takže zvýšení bylo ve skutečnosti vyšší,“ uvedl pro Zdraví.Euro.cz tiskový mluvčí ministerstva Vlastimil Sršeň.

Jakými kroky byly zdravotním sestrám mzdy navýšeny?

V loňském roce Ministerstvo zdravotnictví iniciovalo prostřednictvím MPSV navýšení platů pro všeobecné sestry a porodní asistentky v průměru o 15 %. Toto navýšení bylo realizováno v několika krocích:

– k 1. 6. 2009 plošným zvýšením platového tarifu o 3,5 % které se dotýkalo celé sféry zaměstnanců veřejných služeb a správy,

– k 1. 7. 2009 posunem činností části všeobecných sester a porodních asistentek v platové třídě přijetím nového katalogu prací,

– k 1. 7. 2009 dalším navýšením ve výši 3,5 % platového tarifu všem zdravotnickým pracovníkům odměňovaným podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Sestry si ale mnohdy stěžují, že peníze nedostaly. Máte tyto informace k dispozici?

Nemáme, tato navýšení se promítla i do dalších složek platu, takže zvýšení platů bylo ve skutečnosti vyšší. V roce 2008 byla provedena změna ve vyhlášce č. 439/2008 Sb., seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, kde došlo k navýšení indexace práce všeobecných sester a dalších nelékařských pracovníků. Tím vznikl prostor mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními pro zvýšení úhrady za provedené zdravotnické služby. Zvýšení mezd nebo platů se tudíž netýká zvýšení státního rozpočtu, ale úhrady ze zdravotního pojištění.

Kromě toho Ministerstvo zdravotnictví vytvořilo předpoklady pro realizaci těchto opatření, a to vyjednáním dalších finančních prostředků od zdravotních pojišťoven, a to i pro zaměstnance podnikatelské sféry. Zdravotní pojišťovny uvolnily na základě omezení výdajů z provozního fondu a fondu prevence na druhé pololetí 2009 usnesením správních rad finanční prostředky na navýšení mezd a platů ve zdravotnických zařízeních. Jednalo se o více než 1 miliardu korun. Tyto prostředky poskytovaly smluvně zdravotní pojišťovny zdravotnickým zařízením včetně praktických lékařů. I pro rok 2010 byly v úhradové vyhlášce vytvořeny předpoklady pro získání finančních prostředků na základě zvýšení kvality ošetřovatelské péče.

Nejhorší situace je podle sester u praktických lékařů. Může ministerstvo nějak zasáhnout?

Ministerstvo zdravotnictví nemá možnost sledovat realizaci všech opatření v praxi.

Co mají sestry, které peníze nedostaly, dělat?

Zaměstnanci mají možnost nejlépe prostřednictvím odborové organizace požadovat na vedení zdravotnických zařízení informace, jak bylo s výše uvedenými finančními prostředky naloženo a případně požadovat nápravu tam, kde nebyly smlouvy dodrženy. To se týká i všeobecných sester v podnikatelské sféře včetně u praktických lékařů, kde se odměňování řídí zákonem o mzdě. Podle tohoto zákona na zvýšení platů není právní nárok, záleží na kolektivním či individuálním vyjednávání.

Ohodnoťte tento článek!