MZ si posvítí na dozorčí rady a na financování nemocnic

Náměstek ministrestva zdravotnictví Karel Pustelník chce odstartovat první kroky ke snížení záporných schodků v hospodaření fakultních nemocnic. Při započtení ztrát z minulých let jsou mezi „nejhorší“ subjekty ministerstvem zařazeny pražské VFN a FN Motol…

Náměstek ministra zdravotnictví Karel Pustelník chce odstartovat první kroky ke snížení záporných schodků v hospodaření fakultních nemocnic.

Celkový výsledek hospodaření jedenácti FN totiž představuje závratnou částku 5,6 miliardy Kč (při započtení ztrát z minulých let). Za loňský rok celková ztráta činí sice „pouze“ 1,2 miliardy korun, ovšem skutečná ztráta při započítání údržby či oprav se vyšplhala téměř na dvě miliardy Kč.

Pustelník však poukazuje zejména na závratnost tempa zadlužování fakultních nemocnic v posledních třech letech, jež se přes finanční pomoc od státu prudce zrychlovalo.

Při započtení ztrát z minulých let jsou mezi „nejhorší“ subjekty ministerstvem zařazeny pražské VFN a FN Motol – u obou lůžkových kolosů se totiž tyto ztráty pohybují kolem 1,2 miliardy Kč.

Nejlépe je na tom naopak FN Hradec Králové, jež nevykázala žádnou ztrátu z minulosti a za loňský rok dosáhla zisku sedm miliónů korun.

DÁLE ČTĚTE:
Ministr ukončil starostovi členství v dozorčí radě nemocnice
Kubinyi odvolal řediteleThomayerovy nemocnice a FN Olomouc

Pustelník uvádí, že MZ se chystá v nejbližším období zlepšit fungování dozorčích rad fakultních nemocnic, v nichž by neměli chybět (jak je tomu nyní u některých FN) zástupci státu. Ti budou pověřeni k přísnější kontrole, zejména pokud jde o návratnost investic a zpracovávání plánů hospodaření.

Ministr zdravotnictví Jozef Kubinyi k 10. červnu již odvolal z dozorčí rady fakultní nemocnice na Vinohradech starostu Prahy 3 Milana Českého.

MZ se rovněž chystá zpřesnit a sjednotit hlášení údajů o hospodaření nemocnic tak, aby je bylo možno lépe porovnávat.

(boš), www.Zdravi.Euro.cz, 18.6.2004

Ohodnoťte tento článek!