MZ spustí vzdělávání za peníze z evropských fondů

euro

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) představilo projekty zaměřené na rozvoj, udržování a prohlubování kvalifikací a kompetencí zdravotnických pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví.

Projekty by podle plánů MZ měly podpořit vzdělávání 38 tisíc pracovníků, z toho 6295 lékařů a 32 475 nelékařských zdravotníků. Jde o dva individuální projekty Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, které řeší vzdělávací potřeby ve zdravotnictví do roku 2013.

„Realizace obou projektů by měla přispět ke stabilizaci a udržitelnosti pracovních míst ve zdravotnictví. Nástrojem k naplnění tohoto cíle jsou mzdové příspěvky pro účastníky kurzů,“ vysvětlila ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.

Podle náměstka ministryně zdravotnictví Marka Šnajdra půjde o certifikované kurzy zaměřené na ekonomiku a management zdravotnických zařízení a také konference a semináře pro lékaře a farmaceuty podle jednotlivých specializačních oborů.

Celkový objem finančních prostředků činí 723 miliónů korun, z nich 85 % představuje podpora z evropských fondů a 15 % ze státního rozpočtu.

Ohodnoťte tento článek!