MZ: Svatopluk Němeček byl uveden do funkce ministra zdravotnictví

Premiér Bohuslav Sobotka a nový ministr Svatopluk Němeček při příchodu na Ministerstvo zdravotnictví.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka uvedl do funkce ministra zdravotnictví dosavadního ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě Svatopluka Němečka (ČSSD). V čele resortu nahradí ministra úřednické vlády Martina Holcáta.

Nový ministr zdravotnictví indikoval při převzetí úřadu hlavní priority pro nadcházející období.

„Klíčovým úkolem bude v nejbližší době připravit legislativu pro kompenzaci dvoumiliardového výpadku v příjmech nemocnic valorizací plateb za státní pojištěnce. Chci do zdravotnictví vrátit stabilitu a udělat systém poskytování zdravotní péče předvídatelným,“ uvedl Svatopluk Němeček.

Dalšími prioritami ministra zdravotnictví Svatopluka Německa jsou:

• stabilizace financování zdravotnictví,

• zvýšení a pravidelné valorizování platby za státní pojištěnce,

• příprava zrušení všech zdravotních poplatků s výjimkou 90 korunového poplatku za pohotovostní péči k 1. 1. 2015,

• změny v systému DRG a činnosti Národního referenčního centra,

• zákon o veřejných neziskových zdravotnických zařízeních,

• stabilizace lázeňské péče,

• nastartování systému využití informací o kvalitě onkologických, traumatologických a dalších center,

• posílení preventivních programů.

Unknown media type: poll

Profesní životopis ministra zdravotnictví

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

Věk: 41

Rodinný stav: ženatý

Nejvyšší dosažené vzdělání:

2003 – 2005 studium managementu – programu MBA se zaměřením na zdravotnictví (BIBS Brno, The Nottingham Trent University)

1999 získání atestace 1. stupně z vnitřního lékařství v rámci postgraduálního vzdělávání

1990 – 1996 studium všeobecného lékařství LF UP Olomouc (státní zkouška)

Zaměstnání před nástupem do funkce:

2005 – 2014 ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Profesní zkušenosti:

2002 – 2007/2005 Bohumínská městská nemocnice, a.s. Bohumín – ředitel

2000 – 2002 Okresní úřad Karviná – zdravotní rada

1996 – 1999 Nemocnice Bohumín – lékař interního oddělení

Další funkce:

1994 – 2000 člen zastupitelstva i rady města Bohumína

2002 – 2010 člen zastupitelstva i rady města Bohumína

2010 – 2014 člen zastupitelstva města Bohumína

2012 – 2014 člen zastupitelstva Moravskoslezského kraje, předseda výboru zdravotního

Jazyk: anglický jazyk, polský jazyk

Ohodnoťte tento článek!