MZ: Vzdělávací programy vydáme, až se strany shodnou

studium

Česká lékárnická komora si stěžuje na to, že ministerstvo zdravotnictví dosud nevydalo vzdělávací programy. „Jsou již delší dobu připraveny. Dosud však vydány nebyly z důvodu přetrvávajících sporů mezi zástupci třech farmaceutických oborů,“ vysvětloval pro Zdraví.Euro.cz mluvčí ministerstva Vlastimil Sršeň.

Česká lékárnická komora tvrdí, že vzdělávací programy pro farmaceuty jsou téměř již dva roky hotové, ale ministerstvo je zatím nevydalo. Z jakého důvodu?

Nové vzdělávací programy pro farmaceuty jsou skutečně již v hrubé formě delší dobu připraveny. Dosud však vydány nebyly z důvodu přetrvávajících sporů mezi zástupci třech farmaceutických oborů, a to klinické farmacie, nemocničního lékárenství a veřejného lékárenství. Předmětem těchto sporů jsou zejména neshody ohledně vedení lékárny, kompetenční spory o činnostech jednotlivých odborností a některé náležitosti týkající se náplně vzdělávacích programů, které jdou nad rámec zákona č. 95/2004 Sb, o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Podle komory jsou tyto důvody spíše parciální a můžete je poměrně snadno vyřešit. Jak reagujete na tuto výtku?

Spory rozhodně nepovažujeme za parciální. Již vzhledem k faktu, že se nám zatím nepodařilo dovést zúčastněné strany k vzájemně akceptovatelnému kompromisu ohledně zmíněných sporných záležitostí, považujeme tyto spory za zásadní s nutností vyřešit je ještě před vydáním nových vzdělávacích programů.

Farmaceuti se změn v novele obávají a odmítají jej. Z jakého důvodu?

Připravuje se novela vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů. Zatím je vše ještě v jednání, jsou plánovány i některé změny ve vzdělávání farmaceutů, nicméně se nejedná o změny, kterých by se farmaceuti měli obávat. Mělo by jít o změny, které by mohly pomoci vyřešit výše uvedené spory.

Ohodnoťte tento článek!