Na co všechno má diabetik nárok?

V současné době není podle informací ministerstva práce a sociálních věcí vydefinovaná jednoznačná sociální dávka přímo pro diabetiky. Například problémy se zvýšenými náklady na stravu jsou řešeny v rámci celkového posuzování sociální potřebnosti daného žadatele a posléze zahrnuty do celkové výše jeho životního minima. Další druhy pomoci pak záleží na individuálním zdravotním stavu každého diabetika…

Například při snížené mobilitě, příspěvky na dopravu, na sociální a zdravotní péči, pomůcky a další specifické sociální dávky. V souhrnu se tak může jednat jak o dávky jednorázové, tak měsíční, o jejichž přidělení rozhoduje a posléze je i vyplácí většinou obecní úřad.

A jak je to s hrazením léků a pomůcek u Všeobecné zdravotní pojišťovny? Nejvýznamnější položkou v nákladech na léčbu diabetiků tvoří inzulín. Na českém trhu jsou buď zvířecí, ty jsou hrazeny plně, nebo humánní, které mají omezení. Léčbu jimi zahajuje a řídí diabetolog, posléze i praktický lékař a plně hrazené jsou pouze pro pacienty v rámci intenzifikované léčby. Dalšími z preparátů jsou perorální antidiabetika. U nich je plně hrazen například Glucobene 1,75 mg a 3,5 mg, Betanase a Maninil 5 mg.

Pomůcky pro nemocné cukrovkou, až na jednu výjimku, a to předepisování jehel do inzulínových per na nefrologickém pracovišti, také předepisuje diabetolog.

Z pomůcek pak pacient například na koupi glukometru dostává hranici pět tisíc korun, do které má přístroj zdarma. Proužky do zařízení hradí pojišťovna do výše čtyř set kusů ročně a nejvýše do 5600 korun celkem. Inzulínová pumpa je pak zapůjčovanou pomůckou, její preskripční omezení je jeden kus nebo sada dvou kusů na čtyři roky. Inzulínové pero je hrazeno do výše 2200 na dobu tří let. Jehly do něj je možné předepsat pouze do ceny 530 korun a maximálně sta kusů ročně. Aplikátor inzulínu k aplikaci injekční stříkačkou je možné předepsat nejvýše jedenkrát za tři roky, a to nejvýše do ceny 1200 korun. Takzvaný irský set je hrazen do výše 370 korun za sto kusů a injekční stříkačka do 230 korun za sto kusů. Poslední z důležitých pomůcek diabetikům je obuv. U ní hradí pojišťovna jeden pár do výše 1000 korun na dobu dvou let, současně s diavložkami s měkkým, termoizolačním efektem do výše jednoho sta korun dvakrát ročně.

Bořek Machatý, Večerník Praha, 15.08.2001

Na co všechno má diabetik nárok?
Ohodnoťte tento článek!
4 (80%) 1 hlas/ů