Na demonstraci očekáváme hojnou účast

stávka, demonstrace

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče (OSZSP ČR) vyhlásil stávkovou pohotovost. V případě, že do poloviny října vláda nezmění návrh, kterým se upravují platy, plánují demonstraci. „Po demonstraci vyhodnotíme výsledky a podle toho bude pokračovat stávková pohotovost. Není opravdu možné zdevastovat systém odměňování zaměstnanců,“ uvedla pro Zdraví.Euro.cz místopředsedkyně svazu Ivana Břeňková.

Na základě čeho jste se rozhodli nakonec do stávkové pohotovosti vstoupit? Co bylo posledním impulzem?

MPSV předložilo návrhy na změny v odměňování pro zaměstnance, kterým je poskytován plat. Plat je poskytován zaměstnancům v příspěvkových organizacích, organizačních složkách státu. Tento návrh se přímo vztahuje na naše členy z příspěvkových organizací ve zdravotnictví a sociálních službách, fakultních nemocnic i ochrany veřejného zdraví. Celé týmy pracovníků poskytují péči našim občanům a my nesouhlasíme s tím, aby byli těmito návrhy na neuvěřitelné snižování nárokových složek platu uráženi, ponižováni a jejich práce znevažována. Reálně hrozí, že zaměstnanci budou touto situací znechuceni a z těchto, pro občany životně nutných služeb, odcházet.

Vyhlásit stávkovou pohotovost bylo vážným rozhodnutím aktivu zástupců členů odborového svazu, který se uskutečnil 13. září 2010. Návrhy v podobě, kdy se snižují platové tarify až o 40%, jsou samy o sobě důvodem ke stávkové pohotovosti, posledním impulsem byl způsob předložení další horší varianty a dosavadní výsledky jednání.

Co se stane v případě, že ani po demonstraci vláda na vaše požadavky nepřistoupí? Jak dlouho hodláte ve stávkové pohotovosti vydržet?

K navrženému materiálu se konalo dne 27. srpna připomínkové řízení, s návrhy na změnu systému odměňování nesouhlasí většina krajů, ministerstev, Úřad vlády, není to pouze nesouhlas odborů. Ta situace je opravdu vážná a návrhy ohrožují rovnost, v předložených podobách by byly diskriminační, a to nelze připustit. Argumentace, že jsou platové stupně poskytovány za sezení na jedné židli je urážlivá, arogantní. Zaměstnanci se celoživotně vzdělávají, zkušenější, nejde o vysezená léta, jde o započitatelnou praxi pro zařazení zaměstnance do příslušného platového stupně.

Zaměstnancům je přiznána platová třída podle vykonávané práce a patový stupeň podle započitatelné praxe, a právě tyto stupně vláda ve svých návrzích ruší. Tímto by došlo k uvedenému až 40% snížení platového tarifu, což je pro nás nepřijatelné.

Ministr Heger se pokusil vyjednat pro zdravotníky lepší podmínky. Nebylo toto pro Vás projevem určité snahy?

Informovali jsme se o tomto záměru ministra na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Projev snahy to evidentně je a snahu můžeme pochválit, ale v této chvíli to nestačí, my jsme žádné návrhy neobdrželi.

Víte, kdo se k této demonstraci připojí?

Demonstrace je společná pro celou sféru veřejných služeb a správy, vyhlásili ji naši kolegové a my jsme se připojili. Po demonstraci vyhodnotíme výsledky a podle toho bude pokračovat stávková pohotovost. Není opravdu možné zdevastovat systém odměňování zaměstnanců ve veřejných službách správě, není k tomu žádný důvod.

Jednáte například se sdružením Mladí lékaři? Jsou oni ochotni vás podpořit?

Se sdružením Mladí lékaři jsme se setkali při příležitosti analýzy jejich faktického pracovního vytížení a faktické pracovní doby. Na aktivu dne 13. září bylo vedení svazu pověřeno společně jednat se všemi odborovými subjekty.

Jakou očekáváte účast?

Očekáváme hojnou účast.

Na demonstraci očekáváme hojnou účast
Ohodnoťte tento článek!