Na hygienické testy soukromí provozovatelé koupališť nemají

Od začátku tohoto roku vešel v platnost nový zákon číslo 258 o ochraně veřejného zdraví… Na něj navazuje vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch. Kvůli tomuto zákonu už kontrolu bazénů neprovozují okresní hygienické stanice, ale sami provozovatelé koupališť. Objevují se proto obavy…

LITOMĚŘICKO – že zvláště soukromí vlastníci nebudou schopni tuto změnu ufinancovat. Hygienická stanice je nyní pouze v pozici namátkového kontrolora.

Pro provozovatele vyplývá řada povinností

Hygienik Okresní hygienické stanice v Litoměřicích Ing. Radovan Maxa upozorňuje na skutečnost, že zákon se netýká jen schválených koupališť, ale i vodních ploch označených jako koupaliště. Podle paragrafu 6 nového zákona je osoba, která provozuje koupaliště, povinna mimo jiné zajistit, aby voda vyhovovala hygienickým limitům ukazatelů jakosti upraveným prováděcím právním předpisem, dále musí vypracovat provozní řád či vést evidenci o výsledcích kontrol. Osoba, která provozuje umělé koupaliště nebo saunu, je dále povinna vodu upravovat a dezinfikovat, zajistit, aby voda ve zdroji pro bazén umělého koupaliště a sauny měla jakost stanovenou prováděcím právním předpisem a zajistit mikroklimatické podmínky upravené prováděcím právním předpisem. Zjistí-li provozovatel koupaliště nějakou závadu, musí ji neodkladně odstranit a případně koupaliště uzavřít. Před vydáním nového zákona toto nařizovala hygienická stanice.

Problémy čekají také řadu obcí a měst

V souvislosti s novým zákonem nastanou vážné finanční problémy nejen soukromým provozovatelům koupališť, ale i obcím. Za téměř nemožné považuje například splnění všech podmínek starosta obce Straškov-Vodochody Josef Mikula.

„Problémy jsou v tom, že nové zákonné normy kontraproduktivně naženou lidi do horší vody, než kterou jsme měli doposud, neboť dodržení všech zákonných norem je obtížně splnitelné. Je třeba hlídat například maximální množství chlóru v nátoku, minimální množství chlóru v bazénu, dále teplotu vody a mnoho jiných aspektů. Pokud budeme hledět na finance, je splnění všech požadavků téměř nerealizovatelné,“ uvedl Mikula. Jak také sdělil, bude-li obec nucena koupaliště uzavřít, jen těžko jej bude znovu zprovozňovat. Obec však nemůže zatím začít koupaliště ani provozovat, pokud vše nezajistí předem.

„Obec bude vše doplácet, dokud na to bude mít. Ještě než jsme začali, jsme však investovali už 80 tisíc korun. Při provozu je však třeba počítat s náklady kolem 200 tisíc korun za 2 měsíce,“ počítá Mikula.

Hygienici se budou řídit podle meteorologů

Na hygieniky nyní zbyla kontrolní činnost. Ze zkušenosti z dřívějších let už vědí, kdy a kde lze očekávat zvýšený výskyt sinic. Většinou kontrolu na jednom koupališti provedou dvakrát za sezónu. „Chceme se zaměřit na jezero Chmelař, neboť tam je výskyt sinic častý. Dosud je však zde situace dobrá,“ uvedl Maxa.

Podle jeho slov by se lidé na umělých koupalištích neměli bát. Co se týče přírodních koupališť, měli by rodiče hlídat, kam se chodí jejich děti koupat. Obsahuje-li voda sinice, mohou se vyskytnout zdravotní potíže koupajících.

Hygienici mají vysledovány dvě fáze výskytu sinic za sezónu. Nejprve se ve zvýšené míře objevují obvykle na začátku léta a druhá vlna nastává na konci léta. „Je to způsobeno tím, že se sinice namnoží a pak odumřou,“

vysvětlil Maxa s tím, že počet sinic narůstá při vysokých teplotách.

Deník Litoměřicka, 11.7.2001

Ohodnoťte tento článek!