Na Karvinsku se sloučí nemocnice

Ze tří státních nemocnic, které v současnosti fungují v okrese Karviná, zůstanou pouze dvě. Okresní úřad, který je zřizovatelem všech těchto zdravotnických zařízení a jenž dostal na provedení tohoto kroku zelenou od ministerstva, chce ponechat jen nemocnici v Havířově a zbývající dvě v Karviné a Orlové sloučit v jeden celek. V tom, která oddělení…

Karviná – Ze tři státních nemocnic, které v současnosti fungují v okrese Karviná, zůstanou pouze dvě. Okresní úřad, který je zřizovatelem všech těchto zdravotnických zařízení a jenž dostal na provedení tohoto kroku zelenou od ministerstva, chce ponechat jen nemocnici v Havířově a zbývající dvě v Karviné a Orlové sloučit v jeden celek. V tom, která oddělení v jednom či druhém městě zůstanou a kolik zdravotnických pracovníků bude muset kvůli slučováni odejít, nemají zatím úřednici jasno.

„Pacienti se však nemusejí obávat alespoň v nejbližším období nějakých změn,“ ujistil okresní zdravotní rada Svatopluk Němeček. Řekl, že k radikálním přesunům nedojde, připustil nicméně, že změny nastanou. „Ustavili jsme pracovní skupinu, která bude řešit všechny problémy chystaného procesu, “ uvedl karvinský přednosta Karol Siwek.

V obou zdravotnických zařízeních, která se mají sloučit, jsou nyní čtyři stejná odděleni, interna, chirurgie, anesteziologicko-resuscitační a lůžková rehabilitace. V orlovské nemocnici, která zaměstnává šest set dvacet pracovníků a nabízí téměř tři sta akutních lůžek, již nyní panují obavy z toho, že minimálně dvě oddělení se přesunou do nemocnice v Karviné. Ta se má totiž stát s více než osmi sty zaměstnanci a pěti sty lůžky akutní péče základem sloučeného celku.

„Důvodem změn jsou především ekonomické otázky, dále pak hledisko strategické, protože nový celek bude patřit k největším zdravotnickým zařízením v kraji, což by mu mohlo zajistit dobrou pozici při získávání financí,“ vysvětlil Němeček. Konkrétní výši úspor, které sloučení přinese, však nesdělil. Potvrdil ale, že v případě, že by úředníci plánovaný krok neprovedli, ohrozilo by to především chod nemocnice v Orlové. „Její existence by byla ohrožena, protože nesplňuje ani kritéria

nemocnice základního typu. Nemá oddělení gynekologicko-porodnické, dětské ani vlastní CT,“ řekl Němeček s tím, že slučováni má přinést jednotný funkční celek s kapacitou asi tisíc lůžek, které zajisti kvalitní péči v nejrůznějších oborech.

Směr dalšího vývoje dali úřednici okresu také ostatním třem nemocnicím, které na Karvinsku ještě kromě státních fungují a jejichž zřizovatelem je město, jako například v Bohumíně a Českém Těšíně, nebo soukromá společnost, jež provozuje karvinskou hornickou nemocnicí. „Mají své místo na trhu. Měly by vsak jít cestou specializace,“ upřesnil Němeček.

KARIN PELIKÁNOVÁ, Moravskoslezský den, 1.9.2001

Ohodnoťte tento článek!