Na lepší péči nemáme nárok

„V zákonu o veřejném zdravotním pojištění je psáno, že si za zdravotní péči nikdo nesmí platit. To v uvozovkách znamená, že zdravotní péče je bezplatná a je hrazena ze zdravotního pojištění oklikou…

Zákon o veřejném zdravotním pojištění v jednom ze svých paragrafů zakazuje úhradu za nadstandardní péči. Lékaři považují dodatek, vsunutý před několika lety do zákona poslankyní Evou Fischerovou, za diskriminační.

Lanškroun – Pacienti si dál nebudou moci připlatit u lékaře za lepší péči, pokud by její poskytnutí souviselo s ošetřením hrazeným z veřejného zdravotního pojištění. Soukromí lékaři považují za diskriminaci, že nemohou nabízet svým pacientům nadstandardní služby, které jsou spojené s poskytováním péče placené ze zdravotního pojišťění.

Právo na výběr

Sdružení praktických lékařů chce vyzvat poslance, aby svými podpisy podpořili podání ústavní stížnosti.

„Je to velmi aktuální téma,“ řekl Bohumil Skála, předseda Sdružení praktických lékařů okresu Ústí nad Orlicí. Podle něho by pacient měl mít právo na výběr, jakou úroveň péče od svého lékaře požaduje bez ohledu na to, jakou kvalitu mu nabízí stát.

„V zákonu o veřejném zdravotním pojištění je psáno, že si za zdravotní péči nikdo nesmí platit. To v uvozovkách znamená, že zdravotní péče je bezplatná a je hrazena ze zdravotního pojištění oklikou,“ tvrdí předseda Sdružení praktických lékařů, který je současně praktickým lékařem. Skála uvedl, že současný zákon umožňuje pacientům, aby si připlatili třeba na brýle, lepší sádru nebo samostatný pokoj v nemocnici. Je to takový pseudonadstandard. Pacient může třeba složit příslušnou částku jako sponzorský dar.

Nadstandard nefunguje

„Nikde není stanoveno, co je standardní péče, nikdo tento termín do dneška nedefinoval. Proto se dostáváme do problémů u nepojištěných pacientů, kde pojišťovna proplatí tzv. neodkladnou péči,“ řekl Skála. Rovněž není definováno, co je neodkladná péče a standardní péče.

„Perfektně je to definováno u cizinců. Ti mají smluvní zdravotní pojištění, v němž je vyjmenováno, na co mají nárok a ostatní si doplácejí,“ upřesnil předseda sdružení, který pojištění cizinců přirovnává ke komerční životní pojistce, v níž jsou zhodnoceny rizikové faktory jako nadváha, diabetes a jiné. Záleží na volbě pacienta, zda se připojistí nebo zůstane na základní částce.

Požaduje-li pacient návštěvu lékaře v jakoukoliv dobu mimo jeho ordinační hodiny, zaplatí ji, ale musí to být návštěva neakutní.

„Pacient neplatí péči, ale připlatí si za to, že mu lékař věnuje čas v sobotu. Od nového roku se všechno smíchalo dohromady a je v tom guláš,“ domnívá se předseda Sdružení praktických lékařů okresu Ústí nad Orlicí.

„Je těžké určit, co je nadstandardní. Nelze říci, že něco nadstandardně léčíme, protože v příloze zdravotního řádu je uveden seznam výkonů a léků, u nichž je napsáno, kolik hradí pacient a kolik pojišťovna.“

MAGDA NAVRÁTILOVÁ, Orlické noviny, 6.3.2002

Ohodnoťte tento článek!