Na LSSP se doplácí tisíce korun

V Příbrami, ale i v Dobříši, Březnici a Sedlčanech funguje od minulého roku nový model lékařské služby první pomoci. Její zeštíhlená podoba…

Příbramsko – V Příbrami, ale i v Dobříši, Březnici a Sedlčanech funguje od minulého roku nový model lékařské služby první pomoci (dále LSPP). Její zeštíhlená podoba je v těchto městech obdobná – ve všední dny je zajištěna od 17 do 22 hodin a o víkendech a ve svátcích od 7 do 19 hodin. Mimo tuto dobu se podle zvláštního schématu mění příbramská pohotovost v centrální, která pracuje pod jedním dispečinkem.

Zatím beze změny

„K LSPP se plně hlásíme, i když je to především otázka zřizovatele, kterým je dosud okresní úřad, a budeme se tím určitě zabývat,“ uvedl Libor Filipi, ředitel sedlčanské nemocnice, kterou od ledna provozuje firma Mediterra – Sedlčany, s.r.o. Podle informací, které má zdravotní rada okresu Příbram Pavel Marček od zástupců některých měst Příbramska, jsou schopny zabezpečit LSPP ještě v letošním roce. Vloni totiž všechna města, s výjimkou Sedlčan, dostala na zabezpečení LSPP státní dotaci. „Také pro rok 2002 jsme o ni zažádali, ale z Ministerstva zdravotnictví ČR nám sdělili, že není šance ji získat,“ uvědomuje si zdravotní rada. „Ještě první čtvrt roku 2002 bude LSPP fungovat v nezměněné podobě a během prvních tří měsíců roku se dohodneme, jak dál,“ dodal P. Marček. „V Sedlčanech je situace ještě jiná než například v Dobříši nebo Rožmitále. Je tam nemocnice, proto by bylo možné ambulantní péči zastoupit. Jiná věc je, že pohotovost má dvě složky – pohotovost a návštěvní službu, kterou by nahradit nešlo,“ upozornil zdravotní rada. Pavel Marček preferuje i nadále stejný model pohotovosti. „Jinak to bude nepřehledné, velice nesourodé. Domnívám se, že je to i otázka komunální politiky – radní, kteří by odbourali LSPP, se obávají, aby nebyli před občany v horší pozici v porovnání s městy, kde by ji zajišťovali,“ soudí.

Jedinci se snaží získat výhody

I když se doba fungování pohotovosti zkrátila, nedostal za celý loňský rok zdravotní rada Marček od pacientů na nedostupnost péče jedinou stížnost. To podle něj také znamená, že buď se frekvence na pohotovosti snížila, nebo šlo o péči odložitelnou na ráno. Rada připomněl, že někteří pacienti dávají přednost pohotovosti před návštěvou svého obvodního lékaře. Využívají toho, že doktor na LSPP je tolik nezná, a snaží se pro sebe získat úlevu, kterou by jim jejich lékař odmítl poskytnout. „Lékaři na pohotovosti, kteří nemají ucelené informace o pacientovi, tak z obavy, aby něco nezanedbali, nasazují daleko dražší antibiotika, než je nutné,“ připomněl Marček.

Rezervy v hospodárnosti

I když zajištění služby na LSPP není jistě pro lékaře časově ani finančně atraktivní, nebrání se rozpisu služeb. „Disciplína lékařů je dobrá. Mají vzájemný pocit sounáležitosti – berou ohled na své kolegy praktické lékaře, kteří tak nemusejí být každou noc pacientovi k dispozici,“ řekl. „Různé vstupy podražily,“ konstatoval rada Marček. Domnívá se, že stále existují rezervy, jak by šlo zajistit pohotovost hospodárněji. „Ne za každým případem je nutné, aby vyjížděla sanitka. Existují LSPP, kde lékaři využívají při vyjížďkách svoje soukromé vozidlo, a pak vyjde služba levněji. Je trochu paradoxní, že čím méně pacientů pohotovost vyhledá, tím více je tato služba prodělečná a tím víc musí být dotovaná. Čím méně je intervencí, tím se zase začíná víc pochybovat o jejím smyslu,“ zamyslel se nad problémem, který netíží jen Příbramsko.

MARIE BŘEŇOVÁ, Benešovský deník, 26.1.2002

Ohodnoťte tento článek!