Na naše zdravotní sestry jsou v cizině přísní

Problém dostačujícího vzdělání našich zdravotních sester v současné době řeší mezirezortní komise ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s ministerstvem školství. Podle norem Evropské unie by totiž měly mít vysokoškolské vzdělání…

Třebíč – V jednání je tzv. zákon o výkonu zdravotnických povolání, který řeší, kdo by měl co ve zdravotnictví vykonávat a jaké by měl pravomoce. “ Teprve tehdy se můžeme zabývat tím, jaké budou mít naše studentky výstupy ze školy,“ zdůraznil ředitel Střední zdravotnické školy v Třebíči Miroslav Dočkal. V České republice, panuje obecný názor, že zdravotní sestry do Evropy nesmějí. “ Veřejnost tím byla dlouhou dobu doslova sycená,“ říká ředitel a dodává, že realita je trochu jiná. V podmínkách přijetí do EU stojí, že do systému vzdělávaní v naší republice nazasahuje, naopak tuto položku respektuje nejvíce.

Absolventka zdravotní školy ale nebude mít v cizině to samé pracovní zařazení jako v našem státě, přestože ve zdravotnictví dělat může. “ I bez ohledu na Evropskou unii zastávám názor, že i sestra s magisterským vzděláním narazí v cizině na jazykové a právní bariéry. Těžko bude znát zdravotní terminologii v cizí řeči a budeme muset absolvovat zkoušky z právního systému a ze znalosti léků, které si každý stát schvaluje sám,“ tvrdí Dočkal.

Ze Střední zdravotnické školy v Třebíči letos odchází devětačtyřicet absolventek. Většina se jich hlásí na vysoké školy. V srpnu maturuje dvanáct studentek Vyšší zdravotnické školy. Některé absolventky nastupují do pracovního poměru už 1. července na okrese Třebíč. Místo v jiných částech republiky si většinou hledají ty dívky, které se nedostaly na vysokou školu. Celkové uplatnění absolventek bude známé až na podzim.

Miroslava Čermáková, Noviny Třebíčska, 17.6.2002

Ohodnoťte tento článek!