Na oční klinice budou muset lidé déle čekat na nákladné operace

Oční klinika ostravské fakultní nemocnice řeší svou krizi ve financování snížením nákladných operací. Lidé tak na svůj zrak budou čekat déle. Oční klinika se do problémů dostala poté, co ostatní ostravské nemocnice už téměř před rokem přestaly držet oční pohotovost…

Zdraví a potřeby pacientů se musí podřídit ekonomice.

Do té doby se nemocnice ve službách střídaly, nyní ale musí fakultní nemocnice zajistit provoz pohotovosti sedm dnů v týdnu sama. Znamená to pro ni půlročně 757 pacientů navíc, tedy i další peníze, které ale klinika ani nemocnice nemají.

Nemocnice řeší krizi ve financování

„Pokud nedodrží oční klinika rozpočet, pak jsou z toho vyvozovány důsledky,“ potvrdil mluvčí nemocnice Tomáš Oborný. Podle zdejšího personálu je to tak, že za překročení rozpočtu kliniky hrozí lékařům, že přijdou o část osobního hodnocení.

„Na úkor pohotovostních služeb snižujeme operativu. Pacienti budou muset déle čekat na zákroky. Musíme ubrat finančně náročnější operace, tedy operace zadního segmentu u diabetických pacientů, u kterých jde o to, jestli vidí alespoň trošku, nebo nevidí vůbec nic, a zda jsou, nebo nejsou soběstační. Jestli místo sedmdesáti výkonů uděláme ročně jen padesát, tak dvacet lidí zůstane neošetřeno, protože tuto operaci v regionu nikdo jiný nedělá,“ řekla přednostka oční kliniky Zuzana Válková.

Tým pro pohotovost by stál pět miliónů

Jaký je roční rozpočet pro oční kliniku, ani kolik z něj odčerpají pacienti z pohotovosti, kteří se nemocnici za poslední rok nakupili jakoby navíc, mluvčí nemocnice Tomáš Oborný nesdělil.

Jen zdůraznil, že by fakultní nemocnice potřebovala pět miliónů korun na vytvoření speciálního týmu pro oční pohotovost. Zástupci fakultní nemocnice by se ale nebránili ani obnovení původního systému, že by se jednotlivé ostravské nemocnice střídaly při držení pohotovostí.

Pokud ne, pak navrhují, aby zdravotní pojišťovny přehodnotily financování nemocnic tak, aby fakultní nemocnici mohly za pacienty navíc zaplatit.

Klíčová schůzka bude ve čtvrtek

Všechny argumenty by měly zaznít na schůzce svolané na čtvrtek 26. ledna, na které budou zástupci nemocnic, kraje i pojišťoven. „Ostrava bez pohotovosti zůstat nemůže. Problém si uvědomujeme, a proto také tuto schůzku svoláváme,“ řekla krajská mluvčí Šárka Swiderová.

Už nyní je ale jasné, že nalézt řešení nebude jednoduché. Podle ředitele územního pracoviště VZP v Ostravě Milana Šindlera je totiž financování nemocnic jasně dáno vyhláškou. Mantinely pro individuální přesuny peněz v ní nejsou.

Mluvčí ostravské městské nemocnice Marie Dlabalová se zase odvolávala na pacienty s tím, že nynější systém je pro ně určitě výhodnější. „Co by ze střídání služeb v nemocnicích pacient měl? Jak by se měl orientovat, kde je právě oční pohotovost?“ řekla.

I přesto se všechny strany shodují, že k nějaké dohodě určitě dojde, K jaké a především kdy však zatím nikdo netuší.

Karel Balcar, Právo

REAKCE ČTENÁŘŮ

Pepe_K

Celá tato kauza je jen dokladem macešského a vpravdě „podnikatelského“ přístupu

vedení Moravskoslezského kraje (hádanka – z jaké politické strany je pan hejtman Tošenovský?) ke zdravotnictví. Nelukrativní činnost ve svých, krajských, nemocnicích zruší a hodí ji na bedra nemocnice státní, fakultní, ať se stará! Tak by to dopadlo se všemi „nelukrativními“ činnostmi při chaotické privatizaci krajskými „gubernátory“. Ať se pan ministr Rath jeví ve svém vystupování jakkoli, je jasné jakému chaosu a kšeftování se snaží zabránit.

Ohodnoťte tento článek!