Na operace se v Praze může čekat déle

V pěti pražských fakultních nemocnicích podalo výpovědi přes pět set lékařů.
Protože je mezi nimi mnoho anesteziologů, neurologů, chirurgů a gynekologů, začíná být zřejmé, že špitály by musely hodně kličkovat, aby to pacienti nepocítili.

Na Bulovce, kde podalo výpověď 1871 lékařů (43 %), se už mluví o nutnosti odkládat operace. „Úplně ochromeny žádné výkony nebudou. Jen se prodlouží operační lhůta,“ řekl Právu mluvčí Bulovky Jakub Hoffman. Podle něho se teprve rodí krizový scénář, vedle odkladů operací by spočíval patrně v omezení provozu specializovaných ambulancí. Vedení nemocnice ale doufá, že ministerstvo zdravotnictví se nakonec s iniciativou Děkujeme, odcházíme dohodne.

Práci za kolegy, kteří odejdou, by museli převzít ti, co zůstanou, pokud se neobjeví na trhu práce noví jiní zkušení lékaři. Stačí přitom, aby odešel zástupce jediného oboru, třeba radiodiagnostiky, a ostatní lékaři si neporadí. Kdo bude rodit děti, pokud své výpovědi nestáhnou gynekologové? Hoffman nevěděl. „Nenecháme ale žádnou maminku rodit pod stromem,“ reagoval mluvčí.

Při odchodu anesteziologů v nemocnicích nebude specialista, který by při chirurgických zákrocích uspával pacienty. „Zaživa operovat nebudeme,“ reagovala pro Právo mluvčí Thomayerovy nemocnice v Krči Martina Štanclová. Zde mezi 109 výpověďmi (asi 25 % lékařů) převládají právě anesteziologové.

Podle Štanclové hrozí, že pokud se lékaři nerozhodnou výpovědi stáhnout – lhůty běží do konce února -, budou si muset už v únoru vybrat dovolenou. První potíže by tedy pacienty čekaly už za několik týdnů. I zde se teprve rodí krizový scénář. „Nemůžeme napevno počítat s žádnou variantou,“ poznamenala Štanclová.

Jiná situace panuje ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí. Kolik ze zdejších lékařů podalo výpověď, ještě přesně nevědí. Podle mluvčí VFN Petry Pekárkové jde zatím jen o zlomek, o 65 z mnoha set úvazků. Jaká je struktura oborů, mluvčí nevěděla. Vedení nemocnice, zvláště její ředitelka, exministryně Dana Jurásková, se patrně snaží lékaře od výpovědí odradit.

„Průběžně se jedná se všemi 44 pracovišti, co tu máme,“ poznamenala Pekárková.
Nastiňovat jakýkoli krizový scénář je podle ní předčasné. „Kdyby odešlo celé oddělení, jistě by to chod nemocnice ovlivnilo. Muselo by se najít jiné řešení,“ uvedla mluvčí.

Jurásková už před Vánoci přišla s vizí, jak výpadek některého ze specializovaných oborů nahradit. Pokud by šlo třeba o neurology, sestěhovala by po dohodě s vedeními ostatních nemocnic zbylé lékaře z pěti nemocnic do jediného pavilónu pro celou Prahu.

Ohodnoťte tento článek!