Na personál nemocnice neútočí jen zlostní pacienti

agresivita, napadení, útok,

Nemocnice jako první na Vysočině školí své zaměstnance, jak si poradit s agresivitou

Téměř čtyřicet případů slovního, nebo dokonce i fyzického napadení lékařů a sester zaznamenala v posledních třech letech havlíčkobrodská nemocnice. Počty těchto incidentů rok od roku stoupají. Proto nemocnice uspořádala pro své zaměstnance, a to jako první v Kraji Vysočina,kurz sebeobrany.

„Zaznamenali jsme celkem sedmatřicet hlášených případů slovního či fyzického napadení zdravotníka pacientem. Víme však, že ne všechna napadení naše sestry a lékaři hlásí,“ připustila mluvčí nemocnice Petra Černo.

Nejčastěji jsou v brodské nemocnici napadáni zdravotníci na traumatologické ambulanci,kam jsou především v nočních hodinách přiváženi i pacienti pod vlivem alkoholu či drog. „Následují ambulance na odděleních chirurgie, interny, neurologie a plicního oddělení,“ pokračovala Černo s tím, že na odděleních jde většinou o napadení slovní, výjimečně fyzické.

Útok po sdělení závažné diagnózy

Někdy bývá verbální agrese spojena se sdělením závažné diagnózy pacientovi, který ji neunese a pod vlivem okamžité stresové situace napadne lékaře či sestru. „Měli jsme tu i případ pacienta s nádorem mozku, který byl agresivní a napadl ošetřovatelský personál. Za projevy svého chování nemohla personál k tomu také tak přistoupil,“uvedla Černo.

Útokům ale čelí i zaměstnankyně nemocniční recepce. „Někdy se nestačíme divit, jak dokážou být hulvátští a sprostí například i návštěvníci nemocnice. Záminkou je pro ně cokoliv. Třiceti korunový poplatek, nebo porucha automatu na kávu, který jim nevrátí drobné. Vrcholem jsou ale lidi, kteří se vulgaritami domáhají například otevření nemocniční závory. ,Někdy nám dá dost práce, abychom si všechny citové úrazy z práce neodnášely domů,“posteskly si recepční.

A jak tuto problematiku nemocnice řeší? „Jako první nemocnice v Kraji Vysočina jsme uspořádali pro své zaměstnance kurz sebeobrany. Pořádáme pravidelné semináře o komunikaci s agresivním pacientem, které vede naše klinická psycholožka, nebo si zveme externí specialisty na tuto problematiku,“ řekla Černo.
Dále má nemocnice zpracovaný metodický pokyn, se kterým je seznámen každý zaměstnanec nemocnice. Pokyn poskytuje návod, jak postupovat v těchto situacích.

V nemocnici ale funguje i takzvaný zajišťovací tým. Ten tvoří sanitáři chirurgických a interních oborů a spolu s nimi i sloužící lékař a sestra chirurgické ambulance. Právě ta po nahlášení kritické situace svolává tento tým takzvanou „rychlovolbou.“ „V případě potřeby nemocnice volá městskou policii, s níž máme spolupráci zajištěnou. Pokud přiveze Policie ČR na ošetření agresivního pacienta, obvykle s ním policista zůstává po dobu ošetření a následně ho převeze na záchytnou stanici. Pokud Policie ČR nemůže zůstat, řeší tuto situaci právě náš zajišťovací tým,“upřesnila Černo.

Ohodnoťte tento článek!