Na pražském Žofíně se bojovalo o titul Sestra roku 2010

sestra, lékařka

Titul Sestra roku 2010 si z pražského Žofína odnesly tři vítězky finálového klání: v kategorii sestra v nemocniční a ambulantní péči zvítězila vrchní sestra kardiologického oddělení Pardubické nemocnice Jiřina Špelinová, v kategorii sestra v sociální péči všeobecná sestra Ludmila Kadlecová z luhačovického domova pro seniory a v kategorii sestra ve výzkumu a vzdělávání globální manažerka kvality pro dialyzační střediska Jitka Pancířová.

Odborná porota udělila dnes také čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství Anně Chrzové z pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Veřejnost pak hlasováním na webu rozhodla o vítězce kategorie sestra mého srdce. Stala se jí vrchní sestra anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Znojmo Marie Čechová.

Jedenáctý ročník Sestry roku vyhlásil odborný časopis Sestra (vydavatelství Maldá fronta, .a s.), odborným garantem je ministerstvo zdravotnictví. Záštitu nad oceněním převzala stejně jako v minulých deseti ročnících Dagmar Havlová za Nadaci VIZE 97, za hlavní město pak primátor a lékař Bohuslav Svoboda. Finálový večer je podle organizátorů poděkováním všem sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci.

„Moje milé sestřičky“, oslovil přítomné primátor a uvedl, že kdyby neměl lékař vedle sebe svoji sestřičku, jakoby neměl pravou ruku. Sestrám veřejně poděkoval za to, že zachovaly ve vypjatých okamžicích lékařských protestů zdravou hlavu a vytvářely tak zázemí pro to, aby jednání s lékaři mohlo dospět k úspěšné dohodě.

„Chápu titul jako ocenění práce všech zdravotních sester naší nemocnice, bez jejich spolupráce bych nemohla rozšiřovat a zavádět nové metody ošetřovatelství,“ poděkovala za vítězky Chrzová.
„Nesmírně si sester vážím a všem vám děkuji,“ uzavřela oficiální uvítání Havlová.

Sestry jsou podle ministra zdravotnictví Leoše Hegera, který se slavnostního večera také zúčastnil, pilířem zdravotnictví a mají velký podíl na tom, jak za posledních dvacet let pokročilo. Heger počítá v reformě s růstem pravomocí sester, tím stoupne i jejich finanční ocenění. Přidáno by měly dostat příští rok. Heger sestrám poděkoval především za profesionalitu a lidskost, poděkování podle něj platí nejen oceněným ale celému sesterskému stavu.

„Sestry jsou samozřejmě pilířem zdravotnictví. Co se odehrálo v ošetřovatelské péči, která u nás byla v minulých dobách hodně zanedbaná, sestry ji posunuly strašlivě dopředu a staraly se o humánní stránku věci, o komunikaci s pacientem a slušné chování. To v řadě nemocnic udělalo úplně zázračný vývoj,“ řekl ČTK ministr.

V českém zdravotnictví pracuje zhruba 80.000 sester, polovina v nemocnicích. Na rozdíl od lékařů, kteří jsou povinně členy lékařské komory, sestry žádnou jednotící organizaci nemají. Asi 15.000 sester je v České asociaci sester (ČAS), dalších pár tisíc ve zdravotnických odborech.

V souvislosti s protestní odborovou akcí Děkujeme, odcházíme, která přinesla lékařům zvýšení platů, se sestry v platových požadavcích „rozdělily“. ČAS chtěla ze dvou miliard slíbených na platy zdravotníků část i pro sestry. Na Facebooku vznikla početná skupina sester, které v zájmu stažení výpovědí 3800 nemocničních lékařů prosazovaly, aby celé dvě miliardy dostali doktoři. ČAS poté zveřejnila, že to nebude napadat, chce ale v příštím roce navýšení pravomocí sester a spolu s tím i platů.

Krokem ke zvýšení pravomocí sester je novela zákona, kterou schválila sněmovna počátkem února. ČAS navíc vyjednala s ministrem Hegerem, že se bude podílet na reformě zdravotnictví, spolupráce už začala.

Na pražském Žofíně se bojovalo o titul Sestra roku 2010
Ohodnoťte tento článek!