Na rekonstrukci pavilonů nymburské nemocnice byla vypsána nová veřejná zakázka

Rekonstrukce pavilonů B, C, D nymburské nemocnice, jež byla přerušena z důvodu změny projektové dokumentace za účelem zvýšení komfortu pro pacienty, bude znovu zahájena po ukončení nového výběrového řízení na zhotovitele stavby. To bylo vyhlášeno ve středu 8. července 2015.

„Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s komplexní rekonstrukcí pavilonů B, C a D. Zahrnuto je i provedení slaboproudých a datových instalací a elektroinstalací. Předpokládaná hodnota zakázky je podle projektové dokumentace vyčíslena na devatenáct milionů korun,“ upřesňuje Alena Havelková, jednatelka Nemocnice Nymburk s. r.o.

Základním kritériem pro hodnocení nabídek od potencionálních zhotovitelů je nejnižší nabídková cena. Poslední možný termín pro podání nabídek je 30. 7. 2015 11.00 hodin. Smlouva s vítězem by podle předpokladu měla být podepsána v srpnu letošního roku, samotné zahájení stavby se pak předpokládá v září.

Zadavatel zakázky, město Nymburk, umožní zájemcům o zakázku prohlídku místa plnění, a to 15. 7. 2015 v 10.00 hodin se srazem před recepcí nymburské nemocnice. Z organizačních důvodů je možná účast maximálně dvou osob za jednoho uchazeče.

Kompletní znění zakázky najdou zájemci na webové adrese zakazky.mesto-nymburk.cz pod názvem Stavební úpravy nemocnice Nymburk, pavilony B, C a D.

S podobou, jakou interní oddělení získá po dokončení kompletní rekonstrukce, byli průběžně seznamování i zaměstnanci dotčeného oddělení a zároveň byli zapojeni i do samotného plánování. S výsledkem byli navíc zaměstnanci seznámeni na schůzce s vedením nemocnice, která se uskutečnila na konci června.

Ohodnoťte tento článek!