Na sociální a zdravotní služby jde 9,5 miliónu

Titulní obrázek

Také letos rozděluje Ústecký kraj dotace v rámci programu Podpora sociálně zdravotních služeb. Jak informoval tiskový odbor kraje, pro tento program bylo z krajského rozpočtu vyčleněno 9,5 miliónu korun…

„Rada kraje rozhodla o rozdělení 3,96 miliónu korun pro 35 organizací. Jde o dotace do dvou set tisíc korun. Dotace pro patnáct dalších organizací v celkovém objemu 5,54 miliónu korun radní pouze doporučili a jejich přidělení musí ještě odsouhlasit krajské zastupitelstvo,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Fiala (ODS).

Dotaci od Ústeckého kraje získá například Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené z Teplic, děčínská Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených AVAZ nebo chomutovská obecně prospěšná společnost Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory.

Zaměření projektů, které kraj podpoří, je široké, například občanské sdružení JURTA, které získá dotaci 200 tisíc korun, je využije pro svůj projekt chráněného bydlení pro mentálně postižené.

Stejnou částku získá také Oblastní charita Most, která mimo jiné zajišťuje terénní program pro děti a dospělé, žijící rizikovým způsobem života na území Chomutova, Mostu a Teplic.

Příspěvek 100 tisíc korun na svou činnost v kraji dostane například i obecně prospěšná společnost Tyfloservis, která zajišťuje služby pro nevidomé a slabozraké.

Kraj podpoří 80 tisíci i Kofoedovu školu, jež se pod heslem Pomoc k svépomoci zaměřuje na nezaměstnané a podporuje resocializaci osob ohrožených sociálním vyloučením.

Kraj obdržel 82 žádostí, jejichž celkový finanční objem byl více než 66 miliónů korun.

Proběhne inspekce kvality

„O dotace je mezi organizacemi poskytujícími zdravotní a sociální služby velký zájem, tyto zdroje jsou pro jejich fungování nezbytné. Je třeba přiznat, že konkurence je v této oblasti tvrdá a ne všechny organizace umějí svou práci stejně dobře prodat. Například Červený kříž odvádí těžko zastupitelnou práci, je to tradiční organizace, ale proti novým poskytovatelům se při získávání dotací hůře prosazuje,“ upozornil Fiala.

V letošním roce čeká poskytovatele na základě nového zákona o sociálních službách inspekce kvality. Ve spolupráci s externími hodnotiteli ji bude zajišťovat odbor sociálních věcí a zdravotnictví krajského úřadu.

Jejich výsledky poskytnou další srovnání úrovně práce a mohou částečně vypovídat i o efektivitě využití peněz v oblasti sociálních služeb.

Právo

Na sociální a zdravotní služby jde 9,5 miliónu
Ohodnoťte tento článek!