Na ústecké univerzitě vznikne fakulta zdravotnických studií

knihy, studium, dokumenty

V Ústí nad Labem vznikne od března na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně Fakulta zdravotnických studií. Novou fakultu schválila akreditační komise ministerstva školství, nahradí stávající Ústav zdravotnických studií.

ČTK o tom informovala mluvčí školy Jana Šiková.

„Zároveň komise souhlasila s převodem stávajících studijních programů a jejich oborů vyučovaných dosud na Ústavu zdravotnických studií na nově vzniklou fakultu,“ dodala mluvčí. Nyní ústav vyučuje dva tříleté bakalářské studijní programy, v programu ošetřovatelství obory porodní asistentka a všeobecná sestra a v programu specializace ve zdravotnictví obory ergoterapie a fyzioterapie.

První studenty přijme nová fakulta od příštího akademického roku. Současný Ústav zdravotnických studií vznikl v roce 2004 spojením regionálních vyšších odborných škol zdravotnického zaměření. Původně se jeho obory učily na detašovaných pracovištích vyšších odborných škol v Ústí nad Labem, Mostě a Teplicích.

Od roku 2008 se výuka přesunula pouze do Ústí nad Labem. V listopadu 2010 otevřel ústav Laboratoř pro studium pohybu vybavenou kamerovým systémem pro 3D analýzu pohybu, tlakovou deskou pro sledování rozložení tlaku na ploskách nohou, silovými deskami pro sledování stability těla a speciálním přístrojem pro sledování aktivity kosterních svalů. Loni ústav otevřel Laboratoř pro civilizační choroby, kde přístroje sledují funkci dýchacího a oběhového aparátu.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem měla v době svého založení 28. září 1991 tři fakulty, na nichž studovalo 2082 studentů. Nyní ji tvoří sedm fakult: fakulta výrobních technologií a managementu, přírodovědecká, filozofická, pedagogická, fakulta umění a designu, fakulta sociálně ekonomická, fakulta životního prostředí a od března i fakulta zdravotnických studií. Na univerzitě studuje přibližně 12.000 lidí.

Ohodnoťte tento článek!