Na Zálešné by mělo do dvou let vyrůst nové zdravotní středisko

Se záměrem místních lékařů vybudovat ve Zlíně na Zálešné nové zdravotní středisko se na pondělním jednání seznámili zlínští radní. Ti zároveň doporučili schválení tohoto návrhu zastupitelstvu. V nově vybudovaném středisku by měly být umístěny ordinace pro pohotovostního lékaře pro dospělé, děti a dorost, pohotovostní stomatologická ordinace, výdejna léků, tři ordinace stomatologů pro děti, stanice záchranné služby a ordinace plastické chirurgie…

Zlín –

Objekt byl podle radních v minulostí využíván základní uměleckou školou. Téměř sedmdesát let stará budova byla na základě statického posudku v roce 1993 hodnocena jako nepoužitelná a doporučena k demolici. „Opuštěný objekt chátral a lákal různé vandaly. Vedení města proto o dva roky později schválilo stanovení podmínek provozu a využití tohoto objektu určeného k rekonstrukci firmě, která výstavbu zaplatí a umožní jeho využití pro školství a sociální účely,“ vysvětlil radní Vladimír Řihák.

Radní dodal, že před několika lety zastupitelé schválili prodej objektu soukromé firmě pro výstavbu sídla a občanskou vybavenost s věcným břemenem bezplatného užívání přízemí na dobu patnácti let pro město Zlín včetně předkupního práva. Stavební povolení pro výstavbu nového objektu bylo vydáno v roce 1997.

Na základě demoličního výměru byla provedena pouze demolice stávajícího objektu včetně suterénu. Podle vyjádření

představitelů uvedené společnosti nebude tato firma ve výstavbě pokračovat a nabízí v rámci předkupního práva pozemek a asanovaný objekt městu. Požaduje za to částku rovnající se výši vynaložených nákladů, tedy necelých jeden a půl milionu korun.

Po vzájemné dohodě reagoval na nabídku lékař Zdeněk Lacina a předložil investiční záměr na výstavbu zdravotního střediska.

„Podle předloženého záměru je možné výstavbu střediska zahájit ještě v letošním roce s tím, že termín dokončení a uvedení do provozu je naplánován na rok 2003,“ uvedl Řihák. Konečné rozhodnutí v této záležitosti závisí na postoji zastupitelů, kteří se sejdou 30. srpna.

REBECCA JANOŠOVÁ, Zlínský a moravský den, 9.8.2001

Ohodnoťte tento článek!