Na zdravotnictví se Emmerová s Julínkem neshodli

V nedělním televizním duelu se ministryně zdravotnictví Milada Emmerová (ČSSD) neshodla o osudu zdravotnictví se stínovým ministrem zdravotnictví za ODS Tomášem Julínkem. Rozdíly byly v podstatě ve všech otázkách. Shodli se jen na odhadu výše dluhů Všeobecné zdravotní pojišťovny…

V nedělním televizním duelu se ministryně zdravotnictví Milada Emmerová (ČSSD) neshodla o osudu zdravotnictví se stínovým ministrem zdravotnictví za ODS Tomášem Julínkem.

Rozdíly byly v podstatě ve všech otázkách. Emmerová potvrdila, že „v žádném případě v návrhu koncepce nebude znárodnění“. Koncepci má přitom ministryně zveřejnit v pondělí.

Julínek si ale naopak myslí, že už v návrhu zákona o neziskových zdravotnických zařízeních, který se připravuje, je zestátnění nemocnic.

„Není to tak. Jde nám o vytvoření páteřní sítě nemocnic a až bude hotova, pak je možné uvažovat o privatizaci,“ prohlásila Emmerová. Dodala, že například v Německu nezisková forma nemocnic je naprosto běžná.

Dluh VZP 8,5 miliardy

Oba aktéři shodně prvně odhadli deficit peněz Všeobecné zdravotní pojišťovny. Emmerová si myslí, že dluhy VZP po lhůtě splatnosti dosáhnou letos na konci roku deset miliard. Julínek soudí, že to bude 8,5 miliardy. Julínek je pro uvolnění vztahů

mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními.

„Proč máme zároveň léky na předpis a tytéž léky i volně prodejné?“ ptá se Julínek. To by se podle něj mělo zrušit. Vždyť právě za tyto léky se ročně vydává ze zdravotního pojištění 1,5 miliardy a za transplantace jen například 400 miliónů.

Oba aktéři duelu se neshodli ani ve spoluúčasti pacienta. Emmerová potvrdila, že chce, aby pacient nepřiplácel víc než dosud, Julínek je naopak proto, aby si zvolil zdravotní plán, který mu bude šitý na míru a podle toho si na zdravotní péči doplácel nebo nedoplácel.

Emmerová poprvé potvrdila, že je proti tzv. platbě za diagnózu, která se nyní připravuje, a naopak prosazuje tzv. globální rozpočet pro nemocnice. Julínek ji vyzval k tomu, aby více dbala rad Světové banky, která nám doporučuje, že by trh měl vstoupit do zdravotnictví.

Chorobopis jen pro lékaře

Rozdílné byly i názory na informovanost pacienta. Emmerová se domnívá, že lékař by mu měl vysvětlit postup léčby a hodně s ním komunikovat, ale že pacient nemá právo nahlížet do svého chorobopisu.

Julínek se naopak domnívá, že toto právo by mít měl. Vždyť je to jeho zdraví. Emmerová připravuje v nemocnicích statut ombudsmana, který by měl pomáhat pacientům a měl by právo nahlížet do chorobopisu pacientů.

Julínek připustil, že co se týká nároku na zdravotní údaje o zesnulém příbuzném, musí být osobnost i po smrti do určité míry chráněna.

Na dotaz, zda ve své koncepci zdravotnictví počítá se zveřejňováním údajů o nemocnicích, Emmerová řekla, že pacient by měl být informován, ale ne jen „snůškou statistických údajů“.

Například informace o tom, kolik lidí v které nemocnici zemře na určitou nemoc, podle ní ještě nemusí dostatečně vypovídat o kvalitě té které nemocnice. V každém případě si ale myslí, že lékaři by měli s pacienty komunikovat.

Václav Pergl, Právo

Ohodnoťte tento článek!