Náchodský přednosta bude dnes bojovat za nemocnici v Broumově

Zařízení na severu náchodského okresu stojí přede dvěma možnostmi: rekonstrukce současného areálu anebo výstavba nového pavilónu. Přednosta Okresního úřadu Náchod Lubomír Šmída bude dnes v Praze jednat s předsedou sněmovního výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Zdeňkem Škromachem o Broumovské nemocnici…

Hledání lepšího řešení

„Hlavním bodem jednání je najít výhodnější a přístupnější řešení vývoje areálu Broumovské nemocnice, která nyní stojí před zásadní změnou,“ sdělila nám včera tisková mluvčí okresního úřadu Náchod Ilona Kočová, že v současnosti jsou totiž navrženy dvě varianty změn stávajícícho areálu. „První varianta počítá s rekonstrukcí starého objektu nemocnice, a druhá, která se zatím jeví jako výhodnější, počítá s výstavbou nového areálu v sousedství staré nemocnice,“ seznámila nás Ilona Kočová s oběma alternativami budoucnosti zdravotnického zařízení na severu náchodského okresu.

Do Náchoda je to daleko

Přednosta okresního úřadu Lubomír Šmída si je vědom toho, že Broumovský výběžek by se bez zařízení, které poskytuje lékařské služby, neobešel.

„Broumovská nemocnice je pro místní občany velmi důležitá vzhledem k těžké dopravní dostupnosti Náchoda z této lokality. Zvláště v zimě. Představte si, že téměř každý týden jezdí rodiče z Broumovska s nemocnými dětmi do Náchoda, přičemž by mohli podobná onemocnění vyřešit přímo v Broumově,“ uvádí jako příklad k problematice existence nemocnice přednosta OkÚ, a dodává, že v dnešní době je pro rodiče a ostatní občany velmi těžké opustit na celý den práci a jezdit do nemocnice vzdálené třicet kilometrů.

Rekonstrukce nebo výstavba?

Budoucnost Broumovské nemocnice mají ve svých rukách mnohé vládní instituce. V květnu tohoto roku byly studie týkající se obou variant předány Ministerstvu zdravotnictví ČR, Ministerstvu financí ČR, členům sněmovního výboru a členům výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

„První varianta, počítající s rekonstrukcí současného areálu, s sebou přináší náklady v hodnotě 172 miliónů korun a uzavření nemocnice s omezením počtu lůžek,“ seznámila nás Ilona Kočová s první a méně nákladnou alternativou.

„Druhá varianta, předpokládající výstavbu nového areálu, počítá s finančními náklady v hodnotě 190 miliónů korun, se zachování činnosti nemocnice bez omezení ve stávajících prostorách,“ sdělila nám tisková mluvčí OkÚ Náchod i druhou možnost, a dodala, že s touto verzí vyjádřilo souhlas i město Broumov.

„Nový pavilón může nabídnout mnohem kvalitnější zázemí a zlepší současnou zdravotní péči pro obyvatele Broumova,“ konstatovala na závěr Ilona Kočová.

JIŘÍ ŘEZNÍK, Noviny Náchodska, 21.6.2001

Ohodnoťte tento článek!