Nahlížení do lékařských záznamů

dokumenty, dokumentace, stetoskop

Nahlédnout do zdravotnické dokumentace i bez souhlasu pacienta, takovou pravomoc chce mít Česká lékařská komora při řešení stížností na lékaře. Ministerstvo zdravotnictví souhlasí, pokud nebudou ohroženy osobní údaje.

Zpřesnit by se měla také pravidla pro předávání lékařských zpráv. V současné době totiž není jasné, jestli je lékaři mohou dát pacientům, nebo je mají kolegům přeposílat.

Lenka DRTMOTOVÁ, redaktorka ČT: Začíná se do ní psát už od narození. Další záznamy pak přibývají v průběhu celého života. Zdravotní karta není jen zdravotní vizitkou pacienta, ale obsahuje i důvěrné informace a osobní údaje. Jakákoliv manipulace s ní, má proto jasně daná pravidla. Originál patří praktickému lékaři. Pacientovi ho ale musí na vyžádání zpřístupnit.

osoba: Tohle je první karta, která přišla i z porodnice a pokračuje to potom denními dekurzy, prostě podle toho, jak jste byla nemocná.

Martina ZAJÍČKOVÁ, praktická lékařka: Pacient si může dělat kopie, opisy a výpisy, ale může kdykoliv nahlížet.

Lenka DRTMOTOVÁ, redaktorka ČT: Nahlížet do dokumentace pacientů i bez jejich vědomí chce taky lékařská komora, a to při šetření stížností na doktory.

Michal SOJKA, mluvčí České lékařské komory: V případě odborného pochybení je to jediný vlastně materiál, který se dá vyšetřovat.

Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ, náměstkyně ministra zdravotnictví pro legislativu: Nahlížet bez souhlasu pacienta, ale jenom v rozsahu zákonných možností, v rozsahu zákonné kompetence České lékařské komory.

Lenka DRTMOTOVÁ, redaktorka ČT: Ministerstvo i komora navíc chtějí zpřesnit, kdo a jak má zprávy o vyšetření do pacientovi dokumentace doplňovat. Dnes je totiž podle zákona má předávat lékař lékaři. Není ale řečeno jak. Někde je lékaři doručují, jinde je dávají pacientům. Karty jsou tak často nekompletní.

Michal SOJKA, mluvčí České lékařské komory: Pacient potom neví, jestli vlastně ta jeho dokumentace byla, nebo nebyla předána, nebo poslána ta zpráva tomu praktickému lékaři, čili je z toho chaos.

Lenka DRTMOTOVÁ, redaktorka ČT: Nově by tak zákon jasně stanovil, že může jít přes pacienta. Například lékařské zprávy od specialistů, nebo z nemocničních ambulancí, tyto přílohy by si pacienti do zdravotní karty měli doručovat sami. Podle komory by tak lékařům ubylo administrativy. Praktici ale upozorňují na možné potíže.

Václav ŠMATLÁK, předseda Sdružení praktických lékařů ČR: Pokud je tam povinnost předat tu zprávu, nebo ta volba předat zprávu tomu pacientovi, tak ten pacient kdykoliv účelově, anebo z roztržitosti tu zprávu prostě nepředá. Já skutečně nevím o tom, že pacient je třeba léčen na psychiatrii. A věřte mi, v ordinaci se může tvářit jako naprosto normální.

Lenka DRTMOTOVÁ, redaktorka ČT: To, jestli je pacient schopen zprávu předat dál, by měl podle ministerstva zdravotnictví vždy odhadnout daný lékař. A v opačném případě má v zákoně stále i druhou možnost, zprávu kolegovy sám přeposlat.

Ohodnoťte tento článek!