Nakládání s tkáněmi bude bezpečnější, Zeman podepsal novelu

Nakládání s lidskými tkáněmi a buňkami bude bezpečnější díky jednotnému evropskému kódování. Vyplývá to z novely, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman.

Norma související s transplantacemi, kterou Sněmovna schválila se senátními úpravami, vychází z předpisů EU. Novela sjednocuje požadavky na kódování a na ověření jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky. Zavádí jednotný evropský kód, který usnadní sledovat lidské tkáně a buňky od dárce k příjemci a naopak. Bude kvůli tomu třeba upravit zadávání v kódovacích přístrojích.

Pro kódovací systém se užijí alfanumerické znaky, takže ze vzorku nebude možné určit dárce ani příjemce. Bude je možné zjistit jen v tkáňovém zařízení, které ale musí zabezpečit ochranu osobních údajů.

Jednotný evropský kód se nepoužije při darování reprodukčních buněk mezi partnery, u tkání a buněk použitých v rámci jednoho zařízení a také dovezených do ČR, pokud zůstanou od dovozu až po použití u dovážejícího tkáňového zařízení. Jakost a bezpečnost dovezených tkání a buněk bude sledovat Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Ohodnoťte tento článek!