ČAFF: Náklady na biologickou léčbu rostou ročně o 20 %

Jednu čtvrtinu trhu v ČR tvoří biologické léky. Spotřeba přitom každým rokem roste o 6 %. Vysoce účinné, ale zároveň velmi drahé léky jsou tak výzvou pro udržitelnost zdravotnických systémů. Možným řešením jsou stejně bezpečné a účinné biosimilars.

TISKOVÁ ZPRÁVA ČAFF

Díky o 15 % nižší ceně představují dostupnou alternativu pro větší počet pacientů. Jejich budoucnost nově ohrožují možné změny v zákoně o léčivech. Tyto a další informace zazněly včera na půdě Národohospodářského ústavu AV ČR, kde proběhl v rámci cyklu „Dialogem k reformě“ další ze série seminářů zaměřených na ekonomiku zdravotnictví.

Moderní biologické léky se používají k léčbě závažných chorob u stále většího počtu diagnóz. Často na ně přichází řada tehdy, když konvenční metody již nezabírají. Biologika jsou však bohužel spojena i s velmi vysokými náklady. Ty v ČR za poslední tři roky vzrostly o 60 %.

Řešením mohou být biosimilární přípravky

Biosimilars jsou rovnocenou alternativou pro originální biologické přípravky „Moderní biologická léčba je kvůli vysokým nákladům na výrobu velmi drahá. Biosimilární léčivé přípravky jsou stejně bezpečné i účinné a zároveň o 15 % levnější. Zdravotnickému systému se tak vytváří úspory, které mohou být využity pro léčbu více pacientů a to v dřívějších fázích onemocnění.“ Vysvětluje výkonný ředitel České asociace farmaceutických společností Martin Mátl.

Příkladem je biosimilární filgrastim, který se používá jako podpůrná léčba
u onkologických onemocnění. Během pěti let po vstupu na trh jeho spotřeba bez navýšení celkových nákladů dvojnásobně stoupla. Biosimilarní filgrastim tak při stejném dávkování umožnil léčbu dvojnásobného počtu pacientů.

Biosimilars v České republice

Zásadní přínos biosimilárních přípravků můžeme pozorovat v gastroenterologii. „Biologické přípravky jsou při léčbě Crohnovy nemoci nepostradatelné. Snížení ceny biologické léčby díky biosimilars umožnilo podat tuto léčbu výrazně vyššímu počtu pacientů“ komentuje situaci předseda České gastroenerologické společnosti prof. Milan Lukáš.

Onkologie je nyní hlavní terapeutickou oblastí, do které budou vstupovat biosimilární přípravky. Jsou to například biosimilární rituximab nebo trastuzumab, které tvoří klíčovou složku při léčbě rakoviny krve respektive karcinomu prsu.

Pozitivní vývoj však není samozřejmý. „Nástup biosimilars nyní ohrožuje pozměňovací návrh poslance Vyzuly (ANO 2011) k právě projednávanému zákonu o léčivech. Jeho cílem je snížení cen léků, které jsou u nás však jíž teď jedny z nejnižších v Evropě. Není tajemstvím, že právě příliš nízká cenová hladina způsobuje reexport a v konečném důsledku i nedostatek léků pro české pacienty“ dodává Mátl.

Ohodnoťte tento článek!