Náměstek A. Trousil vyzval zaměstnance NsP Přerov k obnovení spolupráce

…„Budu vyžadovat po vedoucích pracovnících na všech úrovních, aby porušování pracovní kázně ze strany svých podřízených netolerovali, tak jako já nebudu tolerovat nedodržování povinností ze strany vedoucích zaměstnanců,“ píše v dopise zaměstnancům…

Ing. Antonín Trousil, ekonomický náměstek pověřený po odstoupení ředitele P. Václavíka řízením NsP v Přerově, vyzval včera ve svém dopise všechny zaměstnance nemocnice k obnovení spolupráce a kolegiálních vztahů na pracovišti a ke snaze zlepšit dobré jméno nemocnice. Současně s tím zdůraznil i nutnost dodržování pracovní kázně a základních povinností zaměstnanců.

„Budu vyžadovat po vedoucích pracovnících na všech úrovních, aby porušování pracovní kázně ze strany svých podřízených netolerovali, tak jako já nebudu tolerovat nedodržování povinností ze strany vedoucích zaměstnanců,“ píše v dopise zaměstnancům, který má redakce Zdraví.Euro.cz k dispozici.

Předpokládá, že v nejbližší době mu odborové svazy sdělí, že jsou schopny ve shodě pokračovat v kolektivním vyjednávání tak, aby bylo možno uzavřít kolektivní smlouvu. „Systém řízení nemocnice se nemění, funkcí statutárního zástupce, který mne bude zastupovat v mé nepřítomnosti, pověřuji MUDr. Martina Trhlíka,“ oznamuje dále náměstek.

A. Trousil byl pověřen vedením přerovské nemocnice poté, co minulou středu rezignoval na svou funkci její ředitel Pavel Václavík. Podle Trousila se tak stalo „pod tlakem Svazu českých lékařů a Profesní odborové unie zdravotnických pracovníků, kteří odmítli dále pokračovat v kolektivním vyjednávání a v neposlední řadě popřením výsledků informativního odborného auditu chirurgického oddělení provedenou Českou chirurgickou společností J.E.P. ze strany lékařů chirurgického oddělení“. Pověření vedením nemocnice platí až do doby jmenování nového ředitele, který bude vybrán na základě výběrového řízení v časovém horizontu dvou až tří měsíců.

Ohodnoťte tento článek!