Náměstek hejtmana jednal s premiérem o nemocnicích

Schůzky zástupců krajů s předsedou vlády ČR Jiřím Paroubkem a ministryní zdravotnictví ČR Miladou Emmerovou se za Ústecký kraj zúčastnil zástupce a náměstek hejtmana Radek Vonka. Tématem rozhovorů byl další osudu nemocnic…

„Myslím, že jsme premiéra přesvědčili o tom, že kraje, které jsou připraveny změnit právní formu nemocnic z nynějších příspěvkových organizací na obchodní společnosti, tak nečiní proto, aby si otevřely cestu k jejich privatizaci a mohly je například prodat. Jiří Paroubek tuto informaci neměl – jeho kolegové ze sociální demokracie ho totiž přesvědčují o tom, že kraje se připravují k jakési divoké privatizaci těchto zařízení. Proto pan premiér přijal s uspokojením naše vysvětlení, že hledáme pouze vhodnější formu provozování nemocnic. Na schůzce také mimo jiné zaznělo, že kraje se nebudou bránit jejich další transformaci, například do podoby tzv. veřejně prospěšných nemocnic, chovajících se jako neziskové společnosti neodvádějící zisk, pokud to pro ně bude výhodné,“ přiblížil jednání Radek Vonka.

V průběhu schůzky bylo také určeno datum návštěvy ministryně zdravotnictví Milady Emmerové v Ústeckém kraji, která se uskuteční 25. srpna 2005.

Zástupci kraje s ní při této příležitosti chtějí jednat například o návrzích ministerstva k síti nemocnic, počtu lůžek ve zdravotnických zařízeních v kraji nebo o čerpání prostředků ISPROFIN, zejména na dostavbu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Právo

Náměstek hejtmana jednal s premiérem o nemocnicích
Ohodnoťte tento článek!