Náměstek MZ Ferdinand Polák se zúčastnil jednání EPSCO v Bruselu

Ferdinand Polák (MZ): Neměňme systém po každých volbách – způsobí to chaos a pokles kvality péče.

Rada ministrů zdravotnictví pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) jednala 10. prosince 2013 v Bruselu za účasti české delegace o zpřísnění kontroly zdravotnických prostředků, možnostech jejich opětovného použití i snaze schválit tabákovou směrnici do jara 2014.

Nový návrh směrnice týkající se zdravotnických prostředků by měl vést ke zvýšení bezpečnosti na celém území EU, stávající regulace je podle evropských ministrů zdravotnictví nedostatečná a zavedení přísnějšího režimu kontrol je dle EU žádoucí.

„Názory napříč státy EU se různily, Česká republika však velmi podporuje, aby návrh kontroly zdravotnických prostředků už v průběhu registrace, tedy před jejich uvedením na trh, byl poměrně přísný. Riziko potenciálního ohrožení uživatele je také zvyšováno příchodem stále většího množství inovativních zdravotnických prostředků,“ uvedl náměstek MZ pro léčebnou péči Ferdinand Polák, který za českou stranu jednání v Bruselu vedl.

Jasné ne resterilizaci prostředků

Náměstek upozornil také na snahu některých členských států o prosazení opětovného použití jednorázových pomůcek, například za použití resterilizace.

„K tomu se stavíme velmi rezervovaně. Tam, kde výrobce deklaroval jednorázový zdravotnický prostředek, jeho znovupoužití nepodporujeme. Respektujeme, že některé státy EU to považují za možnou variantu a nastavení pravidel zatím ještě není definitivní, ale my v tomto nesouhlasíme. Komisí navrhovaný systém neumožňuje téměř žádnou kontrolu a s ohledem na volný pohyb zboží bude také pro členské státy velmi obtížné zajistit v této oblasti dozor. Přivítali bychom tedy další vyjasnění, případně úpravy textu předložených návrhů,“ vysvětlil náměstek Polák.

Snaha o tabákový kompromis

Ministři rovněž krátce jednali o dalším postupu ohledně schvalování tabákové směrnice. Česko je pro kompromisní řešení, co se nálepek na krabičce týče. „Česká republika byla v červnu loňského roku jedním ze 4 států, které s obecným přístupem směrnice nesouhlasily. Od té doby se jednání posunula a máme zájem na tom, aby směrnice byla přijata,“ uvedl Ferdinand Polák s tím, že by ČR uvítala kompromisní znění úpravy umísťování daňové nálepky nebo dosledovatelnosti tabákových výrobků.

„Jsme si vědomi, že nevstřícný postoj nevede k ničemu, k jednáním proto přistupujeme konstruktivně a usilujeme o kompromis. Členské státy vyjádřily snahu dovést jednání do kompromisního závěru, aby směrnice mohla být schválena na jaře 2014, nejlépe ještě před volbami do Evropského parlamentu,“ uzavřel náměstek Polák.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!