Náplň práce sester a platové třídy

Titulní obrázek

Jaká by měla být pracovní náplň sestry na centrálním operačním sále? Podle jaké platové třídy by měl být odměňován zdravotnický asistent a co by mělo být jeho pracovní nápní? Na otázky čtenářů Zdraví.Euro.cz odpovídá Mgr. Jiří Knott z ministerstva zdravotnictví…

Právní poradnaZdraví.Euro.cz.c

Na otázky čtenářů z odpovídá Mgr. Jiří Knott z ministerstva zdravotnictví.

Náplň práce sestry na COS

Pracuji jako instrumentářka na centrálních operačních sálech. Jsme všechny ohodnoceny 9. platovou třídou, všechny jsme sestry tzv. „registrované“. V současné době se řeší přeřazení do 10. platové třídy, ovšem jen pro absolventky specializačního studia „instrumentování na operačním sále“ (INOPS v Brně). Práci ovšem musíme odvést všichni stejnou. Předložili nám nové pracovní náplně, liší se ve dvou bodech (tvorba standardů a sledování funkčnosti přístrojové techniky). Má zaměstnavatel právo sestrám bez INOPS, na základě nepřítomnosti těchto dvou bodů a absence PSS, ponechat 9. platovou třídu a ostatní přeřadit do 10.platové třídy? Jaké činnosti by nesměly bez dohledu vykonávat?

Problém zřejmě vznikl z neúplného popisu činností v jednotlivých pracovních náplních, ve kterých nebyla řešena otázka práce pod odborným dohledem či bez něj. Činnosti při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče, kterou sestry na operačním sále zajišťují, jsou natolik náročné, že je bez odborného dohledu mohou vykonávat pouze sestry s příslušnou specializovanou způsobilostí. Těm pak náleží zařazení do 10. platové třídy. Pokud sestra uvedenou způsobilost nezískala, musí na tomto oddělení pracovat pod odborným dohledem, a to bez ohledu na to, že pro základní a specializovanou péči získala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Všeobecná sestra bez specializované způsobilosti není oprávněna na operačním sále pracovat bez dohledu a náleží jí proto zařazení do 9. platové třídy.

V této souvislosti je ovšem třeba zdůraznit, že osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu samo o sobě nárok na práci bez dohledu a tím ani příslušné platové zařazení nezakládá. Rozhodující je v tomto případě pracovní smlouva příslušného zaměstnance a provozní potřeba zaměstnavatele.

Zdravotnický asistent

Zajímalo by mne, podle jaké platové třídy se bude odměňovat absolvent oboru zdravotnický asistent. Co bude jeho pracovní náplní?

Zdravotnický asistent se podle požadované a vykonávané práce zařazuje do 7. nebo 8. platové třídy.

Do 7. platové třídy se podle katalogu prací zařadí při poskytování základní ošetřovatelské a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu, například dílčích prací při ošetřování akutní a chronické rány, sledování fyziologických funkcí, provádění komplexní hygienické péče a dohlížení na dodržování pitného režimu, provádění nácviku sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta nebo klienta sociální péče, přípravy pacientů k diagnostickým nebo léčebným výkonům a podávání léčivých přípravků. Do téže třídy náleží i odborné práce zaměřené na dokumentační a evidenční činnosti, například práce v kartotékách zdravotnických zařízení.

Do 8. platové třídy pak náleží poskytování dílčí vysoce specializované ošetřovatelské péče, například zavádění a udržování kyslíkové terapie, rehabilitační ošetřovatelství včetně prevence poruch z imobility, nebo provádění nácviku sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta nebo klienta sociální péče.

www.Zdravi.Euro.cz

Náplň práce sester a platové třídy
Ohodnoťte tento článek!