Napracovávání svátků o vánocích

Titulní obrázek

„Jak je to s napracováváním dovolené v případě státního svátku na začátku plánované dovolené? Můj zaměstnavatel tvrdí, že dovolená mi začíná až po svátcích, o svátcích mám tedy volno a to si musím napracovat,“ ptá se čtenářka Zdraví.Euro.cz. Právník odpovídá: „Tvrzení vašeho zaměstnavatele o tom, že si musíte napracovat letošní vánoční svátky, pokud čerpáte dovolenou od 22. 12. 2007, nemá oporu v zákoníku práce…“

Zdraví.Euro.cz

Jak je to s napracováváním dovolené v případě státního svátku na začátku plánované dovolené? Můj zaměstnavatel tvrdí, že dovolená mi začíná až po svátcích, o svátcích mám tedy volno a to si musím napracovat. Jde o letošní vánoční svátky. Dovolená od 22.12.2007 do 13.1.2008. Děkuji za odpověď. Zdravotní sestra Jana Bobková

Odpovídá JUDr. Dominik Brůha

Stručně řečeno, zákoník práce nepočítá v případě vánočních a ani jakýchkoli jiných svátků s tím, že zaměstnanci ve vícesměnných pracovních režimech by měli povinně tzv. „napracovávat svátky;“ obdobně jako je nenapracovávají ani zaměstnanci zařazení v běžném jednosměnném režimu.

Tvrzení vašeho zaměstnavatele o tom, že si musíte napracovat letošní vánoční svátky, pokud čerpáte dovolenou od 22. 12. 2007, nemá oporu v zákoníku práce.

Základním východiskem je zde pravidlo, že dobu čerpání dovolené určuje dle § 217 zákoníku práce zaměstnavatel a záleží proto na něm, zda zaměstnanci na dobu, do které připadne svátek, čerpání dovolené určí či nikoli. Pokud mu na tuto dobu dovolenou určí, pak svátek se mu do doby čerpání dovolené ve smyslu § 219 odst. 2 zákoníku práce nezapočítává.

V letošním roce 2007 připadají vánoční svátky konkrétně na tyto dny:

pondělí 24. prosince – Štědrý den

úterý 25. prosince – 1. svátek vánoční

středa 26. prosince – 2. svátek vánoční

Kromě toho je svátkem též 1. leden – Nový rok, který tentokrát připadá na úterý. Jestliže tedy čerpáte dovolenou např. ve dnech 22. 12. 2007 až 13. 1. 2008, tak na uvedený termín připadají celkem 4 státem uznané svátky. Pokud je kterýkoli ze dnů 24.- 26. 12. 2007 či 1. 1. 2008 Vaším obvyklým pracovním dnem, tj. dle rozvržení pracovní doby (harmonogramu směn) máte na den vánočních svátků již rozepsánu směnu, kterou ovšem v důsledku svátku neodpracujete, pak se Vám plat nekrátí, resp. přísluší Vám náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy která Vám v důsledku svátku ušla.

Jestliže je Vaším zaměstnavatelem nepodnikatelský subjekt (např. příspěvková nemocnice), příslušnou právní úpravu naleznete v § 135 odst. 1 zákoníku práce. Naproti tomu, pokud je zaměstnavatelem podnikatelský subjekt (např. nemocnice ve formě a.s. či s.r.o.), pak je právní úprava obsažena v § 115 odst. 3 zákoníku práce.

Stručně shrnuto, pokud měl zaměstnanec podle harmonogramu směn naplánovánu směnu na svátek a současně ve stejném termínu čerpal dovolenou, pak směna, která připadla na den svátku se do dovolené nezapočte. Jestliže zaměstnanec v tento den v důsledku svátku nepracuje, pak se tento den posoudí jako tzv. obvyklý pracovní den, za který ovšem zaměstnanci ušla mzda, a tedy zaměstnanci se poskytne náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Čerpání dovolené se tím fakticky zkrátí o den připadající na svátek, což musí zaměstnavatel řádně evidovat a takto finančně vyjádřit i na výplatní pásce za dané období. Řešení, kdy zaměstnavatel naplánuje zaměstnanci směnu na vánoční svátky, ovšem zaměstnanec v tyto dny v důsledku svátku nepracuje a odpadlou směnu si musí odpracovat v náhradním termínu, není v souladu se zákoníkem práce.

www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!