Nařízení o kusové kontrole léčiv je bičem na lékárny

Novelizovaný zákon o léčivech nařizuje lékárníkům kusovou kontrolu léčiv od března letošního roku. Odborníci si od změny slibují zprůhlednění toku peněz na léčiva ze zdravotního pojištění. Lékárník nyní musí doložit kolik nakoupil přípravků jmenovitě i kusovitě. Kusová kontrola léčiv se ale týká pouze lékáren…

TEPLICE – nikoliv už nemocnic či ambulancí. „Nařízení je bičem na lékárny. Pokud nyní při kontrole nepředložíte doklad o prodeji léku, je zle,“ tvrdí předsedkyně Okresního sdružení lékárníků v Teplicích RNDr. Jitka Veselá. „Nedokážu si představit, jak kontrolu provádějí lékárny, které nejsou vybaveny počítači,“ krčí rameny.

Přestože se zákon nezmiňuje o nutnosti pořízení výpočetní techniky, kusovou kontrolu bez počítače prakticky nelze provést. Některé malé lékárny si však stotisícovou investici nemohou dovolit, protože by ji finančně neunesly. „Na Teplicku bylo v březnu letošního roku evidováno šestadvacet lékáren, včetně výdejen, které musí být napojeny na lékárnu a nelze v nich připravovat léky. Všechny disponují počítačem. Přesto se domnívám, že rozhodnutí o kusové kontrole ve svém důsledku jen zatížilo lékárny,“ zlobí se RNDr. Veselá.

V českých zemí vznikají řetězce lékáren, kterým soukromí lékárníci mohou jen těžko konkurovat. „To je veliký problém. Některé řetězce totiž vydávají léky bez doplatku, přestože se na lék má doplácet,“ říká předsedkyně okresního sdružení lékárníků s tím, že sama neví, jak takové lékárny zavedenou praxi zvládají technicky, když nadále vykazují vysoké zisky. „V Čechách se stalo módou prosazovat heslo, že všechno vyřeší trh. V žádném případě to ale neplatí o zdravotnictví. Peněz je stále stejné množství, ale lékáren přibývá,“ pokračuje RNDr. Veselá, která se domnívá, že postupem času, se soukromí lékárníci pravděpodobně budou muset podat majitelům řetězců lékáren, kteří do Čech vyrukovali s „tvrdými valutami a kteří to u nás rozjíždějí ve velkém.“

Na Teplicku je zapojená do řetězce zatím jen jedna lékárna. Podle RNDr. Veselé, její zaměstnanci mají vytvořeny výhodnější podmínky a mnohem zajímavější platy, což se pozitivně odráží v přístupu k zákazníkovi.

KAREL OTCOVSKÝ, Deník Směr, 11.7.2001

Ohodnoťte tento článek!