Nastávající studenti hradecké Vojenské lékařské akademie složili přísahu

Zajímavé je, že mezi šestatřiceti účastníky, kteří se rozhodli pro různé obory studia této vojenské akademie, bylo třiadvacet děvčat, kterým však vojenský stejnokroj (maskáče) vskutku sluší a vůbec nic neubral na kráse… Sedmnáct posluchačů bude studovat obor všeobecného lékařství, dva farmacii, pět tělovýchovnou problematiku (ti po základním vojenském výcviku v Hradci Králové nastoupí na Fakultu tělesné výchovy a sportu UK v Praze) a dvanáct profesi vojenské zdravotní sestry…

Hradec Králové – Šestatřicet posluchačů prvního ročníku Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně včera prožilo slavnostní okamžik. Složili totiž vojenskou přísahu, a tak se vlastně stali vojáky…

Děvčatům uniforma sluší

V současné době absolvují tříměsíční náhradní vojenskou službu. S výcvikem začali 1. srpna a za sebou mají základní průpravu včetně střeleb. A tak se skutečnými studenty hradecké VLA JEP stanou až od listopadu. Zajímavé je, že mezi šestatřiceti účastníky, kteří se rozhodli pro různé obory studia této vojenské akademie, bylo třiadvacet děvčat, kterým však vojenský stejnokroj (maskáče) vskutku sluší a vůbec nic neubral na kráse… Sedmnáct posluchačů bude studovat obor všeobecného lékařství, dva farmacii, pět tělovýchovnou problematiku (ti po základním vojenském výcviku v Hradci Králové nastoupí na Fakultu tělesné výchovy a sportu UK v Praze) a dvanáct profesi vojenské zdravotní sestry.

Ušlechtilý závazek věrnosti

Včerejší slavnostní přísahy se zúčastnili rektor VLA JEP plk. doc. MUDr. Svatopluk Býma, velitel velitelství vojenské zdravotní služby plk. Roman Blanář, akademičtí funkcionáři VLA JEP a příbuzní studentů. Svatopluk Býma ve svém vystoupení mimo jiné řekl:

„Dnešním dnem na sebe také berete závazek věrnosti, statečnosti, ukázněnosti a svědomitosti při veškeré činnosti směřující k obraně svobody a nezávislosti naší republiky,“ uvedl. Zdůraznil, že vstupem do armády se studenti zároveň rozhodli posílit vojenskou zdravotní službu a příslušníci vojenské zdravotní služby tvoří neodmyslitelnou součást českých jednotek kontingentů mírových sil a NATO. Práce lékařů a zdravotníků je pak celkově ušlechtilým posláním.

Vojna jako koníček

Mezi včerejšími studenty byla také dvacetiletá Kateřina Barathová z Bruntálu. Je už absolventkou střední zdravotnické školy a po vojenském výcviku ve VLA nastoupí do vojenské nemocnice v Olomouci.

„Vojna mne vždy lákala a je to v podstatě můj koníček,“ svěřila se nám Kateřina a dodala, že se na práci vojenské zdravotní sestry už moc těší. Jiří Dresler z Kopřivnice bude studovat farmacii a říká, že nejtěžší je zvyknout si na vojenský způsob života. Robin Dočekal má už za sebou vojenskou střední technickou školu v Moravské Třebové, takže na vojně je už od patnácti let. Po náhradní vojenské službě se bude věnovat studiu tělesné výchovy na FTVS UK v Praze a pak zřejmě nastoupí k nějakému útvaru jako tělovýchovný důstojník.

JIŘÍ KOŠŤÁK, Hradecké noviny, 25.8.2001

Ohodnoťte tento článek!