Návrh koaliční smlouvy a reforma zdravotnictví

Zdravotnictví a jeho reforma jako součást celkové reformy veřejných financí se ocitlo mezi hlavními body návrhu koaliční smlouvy nově se formující vlády. S tím souvisí i plánovaná reforma zdravotnického systému, například s cílem racionalizovat investice z daňových prostředků…

a vytvořit nástroje ke vhodnému ovlivňování výdajů z veřejného pojištění.

Vláda chce připravit důchodovou reformu, předložit nový zákon o nemocenském pojištění (ten má být založený na vyrovnaném hospodaření) a rovněž připravit reformu zdravotnictví.

DÁLE ČTĚTE:
Kubinyiho reforma: záchranou nemocnic bude konkurence

Systém zdravotní péče má být podle koaličních partnerů chápán jako veřejná služba založená na ústavním právu na (v okamžiku spotřeby péče) bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného pojištění.

Koalice vyjádřila své přesvědčení, že „zdravá společnost musí poskytovat sociální ochranu založenou na principech solidarity zdravých s nemocnými“, včetně principu moderního sociálního státu.

Koalice mimo jiné slibuje i zútlení státní správy – snížení počtu ústředních orgánů a rovněž další oslabení střetu zájmů u veřejných činitelů.

Vladimíra Bošková, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!