Návrh novely úhradové vyhlášky

Petr Fiala

Krizový štáb nemocnic, odborů a pacientů zaslal ministru zdravotnictví Martinu Holcátovi návrh novely úhradové vyhlášky, podle které by šlo do nemocnic v posledním čtvrtletí letošního roku více peněz. Vyhláška pro letošní rok podle štábu ruinuje nemocnice.

Pokud by nebyla novelizována, hrozilo by prý omezování péče a některé nemocnice by skončily. Podle náměstka ministra zdravotnictví Martin Plíška ale letošní úhradovou vyhlášku už nelze měnit.

Martin PLÍŠEK, náměstek ministra zdravotnictví: Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění nelze novelizovat úhradovou vyhlášku pro tento rok. Zákon stanoví jasné podmínky pro tvorbu úhradové vyhlášky. Musí proběhnout dohadovací řízení mezi poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami. Pakliže k dohodě nedojde, vyhlášku může vydat ministerstvo. Musí stanovit samozřejmě veřejný zájem a ten proces je nějakým způsobem stanoven. Zákon předpokládá, že se úhradová vyhláška vydala vždy dopředu na následující kalendářní rok a ty právní argumenty, proč nelze vydat novelu úhradové vyhlášky, my jsme jednoznačně sdělili, takže my nehodláme novelizovat úhradovou vyhlášku. Musím také zdůraznit, že v tomto našem stanovisku nás podpořila také předsedkyně legislativní rady vlády, která ve svém stanovisku uvádí tentýž závěr, že podle zákona nelze úhradovou vyhlášku pro tento rok již novelizovat.

Jan RICHTER, moderátor: Nicméně, zástupci nemocnic tvrdí, že vyhlášku novelizovat lze, dokládají to rozsudkem Nejvyššího soudu z roku 2006, který povolil novelizaci té úhradové vyhlášky vydané tehdy ministerstvem pod vedením ministra Davida Ratha z ČSSD.

Martin PLÍŠEK, náměstek ministra zdravotnictví: To byla jiná situace, která jaksi nebyla dána situací na konci roku a těmi lhůtami, které je zákon, kterým je zákon vázán pro tvorbu úhradové vyhlášky nesmíme také zapomenout nato, že skončilo dohodovací řízení pro úhradovou vyhlášku na příští rok. V tuto chvíli se finalizuje tedy úhradová vyhláška na rok 2014 na základě nějakých předpokladů a je tudíž i věcně nelogické vstupovat nyní v závěrečné části roku do úhrad za letošní rok. Chtěl bych také dodat, že je jasně stanoveno, že poskytovatelé zdravotní péče a zdravotní pojišťovny se mohou dohodnout na úhradách zdravotní péče odlišně, než stanoví úhradová vyhláška, to znamenám, je zde dám prostor pro poskytovatele zdravotní péče a zdravotní pojišťovny, aby se dohodly na úhradách bez toho, aby do toho vstupovalo ministerstvo zdravotnictví a navíc jsem zaznamenali v posledních dnech oznámení zdravotních pojišťoven, které oznámily, že chtějí navýšit ještě do konce tohoto roku úhrady nemocnicím, to znamená, tady se myslím navíc ještě krizový štáb vlamuje do otevřených dveří, protože zdravotní pojišťovny tu vůli navýšit platby do konce roku samy navrhly.

Jan RICHTER, moderátor: Čili, myslíte, že ta situace není tak kritická jak o ní hovoří krizový štáb nemocnic, odborů a pacientů? Ti říkají, že několika nemocnicím hrozí reálné riziko krachu ještě před koncem roku.

Martin PLÍŠEK, náměstek ministra zdravotnictví: Já si myslím, že to je strašení pacientů, strašení veřejnosti. Nezastíráme, že některé nemocnice mají problémy, ale také je potřeba se zamyslet, proč je mají, zda za to může úhradová vyhláška a nebo činnost managementu těch nemocnic, jejich vedení, jak optimalizovalo náklady, provozní náklady, personální náklady, investiční náklady v tomto roce. To chci řešit případ o případu a rozhodně se nedá mluvit o nějaké plošné krizi ve zdravotnictví.

Jan RICHTER, moderátor: Dodává náměstek ministra zdravotnictví Martin Plíšek z TOP 09. Děkujeme za váš čas a na slyšenou.

Martin PLÍŠEK, náměstek ministra zdravotnictví: Na slyšenou, děkuji.

Jan RICHTER, moderátor: A rozhovor poslouchal také Petr Fiala z Krizového štábu nemocnic, odborů a pacientů. Dobrý večer.

Petr FIALA, Krizový štáb nemocnic, odborů a pacientů: Dobrý večer přeji.

Jan RICHTER, moderátor: Pane Fialo, nevlamujete se skutečně do otevřených dveří, když zdravotní pojišťovny přislíbily navýšení platů nemocnicím?

Petr FIALA, Krizový štáb nemocnic, odborů a pacientů: My jsme žádný takový přislib nedostali a velmi pochybujeme o tom, že pojišťovny budou chtít nějaké plošné navýšení udělat, ale zároveň je potřeba říci, že ta vyhláška má tak hrozné parametry, že pokud bude platit až do konce roku beze změny, tak nemocnice budou v pololetí příštího roku znovu vyrabovány tak, jako letos úhradovou vyhláškou, kterou má pan náměstek samozřejmě na svědomí, proto také se mu samozřejmě nebude chtít do jejich změny a nemocnice na tom budou za toho půlroku ještě hůř, než jsou teď.

Jan RICHTER, moderátor: Co říkáte na ten argument, který vnesl pan náměstek Plíšek, že by bylo nelogické měnit letošní vyhlášku, když už je ukončeno to dohodovací řízení o té vyhlášce úhradové na příští rok?

Petr FIALA, Krizový štáb nemocnic, odborů a pacientů: Radši se nevyjadřovat k tomu, co pan náměstek prohlašoval. Logické to je vždycky, když nastane taková situace právě tak, jako v roce 206, kdy už bylo půl roku po nějakém dohadovacím řízení nebo dohodovacím řízení o úhradové vyhlášce a v té době pan ministr Rath zkrátka úhrady navýšil, protože bylo jaksi převybráno, byl dostatek prostředků a nejvyšší soud dokonce svou judikaturou tu situaci a novelu vyhlášky potvrdil a řekl, když neplatí stará vyhláška, tak samozřejmě platí vyhláška nová, vždycky ta novější platí, tam není žádný důvod a my samozřejmě se nad tím zamyslíme až dostaneme přesně argumenty a v pondělí se sejdeme a dáme zase vědět, co bude potřeba.

Jan RICHTER, moderátor: Říká Petr Fiala z Krizového štábu nemocnic, odborů a pacientů. Děkujeme i vám a hezký večer.

Petr FIALA, Krizový štáb nemocnic, odborů a pacientů: Také děkuji a pěkný večer všem.

Ohodnoťte tento článek!