Návrhy odborů a komory pro jednání K3 a krajů o zdravotnictví

management, jednání

Odborová centrála, zdravotnické odbory a lékařská komora požádají premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) o mimořádné jednání šéfů koaličních stran a krajů ke zdravotnictví. Podle nich je zdravotnictví podfinancované a nedostatek peněz vede k nedostatku personálu.

Udržet lékaře a sestry v nemocnicích by měl výrazný nárůst platů i další navrhované změny. Odbory a komora předložily pro požadované jednání K3 následující návrhy:

1. Příliv peněz do resortu

Pravidelná valorizace platby státu za děti, důchodce či nezaměstnané, která by měla postupně dosáhnout jedné poloviny odvodu zaměstnance za průměrnou mzdu. Stát nyní platí za každého z téměř šesti milionů státních pojištěnců 870 korun měsíčně, pro příští rok se navrhuje 1334 korun.

Každý občan by měl platit pojistné odpovídající jeho příjmům.

Zavedena by měla být zdravotní daň na tabák a alkohol, aby na péči přispívali víc ti, kdo si své zdraví dobrovolně ničí.

2. Spravedlnost v úhradách

Přeměna seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v reálný ceník s postupnou valorizací lidské práce o deset procent každý rok.

Zdravotní pojišťovny mají platit za stejné výkony stejně všem poskytovatelům zdravotních služeb.

Právo pacienta na svobodnou volbu lékaře, neomezované zdravotními pojišťovnami.

3. Odměňování

Zvyšování platů lékařů a ostatních zdravotníků přinejmenším o deset procent každý rok.

Novelou zákoníku práce sjednotit odměňování zaměstnanců všech nemocnic a léčeben, státních, krajských i soukromých, které mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami. A to podle státních tarifních tabulek, případně vytvořit speciální platové tabulky pro zdravotnictví.

4. Vzdělávání

Zjednodušit specializační vzdělávání lékařů a zintenzivnit je. Snížit počty specializačních oborů, zkrátit délku specializační přípravy, rozšířit vzdělávání i do regionálních nemocnic.

5. Kontrola

Česká lékařská komora by novelou zákona o zdravotních službách měla dostat právo kontrolovat personální zajištění lékařských služeb a ukládat závazná opatření k nápravě, když zjistí nedostatky. Je to podmínka pro zajištění kvality zdravotních služeb, a tím i bezpečnosti pacientů.

Ohodnoťte tento článek!