Navýšení platů lékaři dříve nežádali, jednání nevzdáváme

Lékaři Libereckého kraje mají do dnešního dne možnost stáhnout výpovědi, pak bude vyjednávání probíhat individuálně. Hejtmanství ale předpokládá, že lékaři své odchody ještě zváží. „Obzvláště když před zrodem této centrální výzvy vůči svému zaměstnavateli mzdové požadavky v rámci kolektivního vyjednávání nevznášeli,“ soudí pro Zdraví.Euro.cz radní pro zdravotnictví Pavel Novák.

Jaká je aktuální situace ve Libereckém kraji? Kolik lékařů podalo výpověď?

K podání vypovědí v rámci výzvy „Děkujeme odcházíme“ došlo ve 3 zařízeních, a to Krajská nemocnice Liberec, kde podalo výpověď 51 lékařů , Krajská nemocnice Česká Lípa, zde evidujeme 21 výpovědí a Nemocnice Jablonec nad Nisou, kde je k dnešnímu dni 39 výpovědí. V ostatních nemocnicích kraje výpovědi podány nebyly (Jilemnice, Semily, Turnov, Tanvald, Frýdlant v Čechách).

Kde je situace nejhorší? Počítáte v těchto zařízeních s omezením péče?

Problémová je situace ve 3 dotčených nemocnicích, kde bude třeba za těchto okolností počítat od 1.3. 2011s omezením plánované péče zejména v chirurgických oborech. Akutní péče by touto situací neměla být dotčena.

Jak probíhají jednání s lékař? Co konkrétního jim navrhujete?

Jednání s lékaři, kteří podali výpověď ještě probíhají. Konkrétně v Krajské nemocnici Liberec byl dán na setkání s těmito pracovníky termín 17.1.2011, do kterého mohou výpovědi vzít zpět. Po tomto datu bude jednáno s každým z těchto lékařů již individuálně v rámci jeho výpovědi vzájemných závazků tak, aby i organizace mohly vytvářet konkrétní plán na zajištění svého provozu. Jinou platformu pro jednání s těmito lékaři neplánujeme, nelze ani řešit izolovaně jejich mzdové požadavky na úkor ostatních zdravotnických pracovníků.

Hodně se nyní hovoří o tom, že lékaři mnohé výpovědi stahují. Vnímáte takový trend také? Došlo k takovým případům i ve Vašem kraji?

Nyní ne, ale lze přepokládat, že další část lékařů ještě svoje výpovědi zváží, obzvláště když před zrodem této centrální výzvy „děkujeme odcházíme..“ vůči svému zaměstnavateli mzdové požadavky v rámci kolektivního vyjednávání nevznášeli. Toto je i předpokladem pro eventuální jednání o možnostech o uspokojení některých mzdových nároků, které by byly ale platné pro všechny lékaře.

Podařilo se vám za lékaře nalézt nějakou náhradu?

Snaha o náhradu těchto lékařů je obtížná. Průběžně by byla a někde již je, například v nemocnici Česká Lípa, realizována cestou inzerce.

Jak chcete zajistit, aby nedocházelo k přetahování lékařů mezi kraji? Máte nějakou vizi jak zamezit „bojům“ o lékaře?

Proběhlo setkání s řediteli nemocnic a zástupci VZP, na něm bylo deklarováno, že nechceme jít cestou přeplácení těchto lékařů z jiné nemocnice v kraji. Podobný přístup očekáváme i od jiných krajů, které jsou ve stejné a často i horší situaci. Mnoho tedy nepočítáme z příchodem lékařů z jiného kraje. Není také praktický reálná jejich náhrada lékaři z jiné země.

Ohodnoťte tento článek!