Ne padělky, ale koexistence průkazů je problém

Jaromír Gajdáček: Není záměr likvidovat péči či šikanovat nemocnice.

VZP vydala varování o výskytu padělků průkazů pojištěnce. Odborníci se shodují, že větším problémem je existence více průkazů na jednoho pojištěnce a jejich nedokonalý registr.

V polovině února vydala Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) upozornění pro zdravotnická zařízení týkající se padělaných průkazů pojištěnce. Ministerstvo vnitra upozornilo VZP na padělek, který byl vyroben na Ukrajině a koupil jej spolu s padělaným pasem íránský občan.

„Zatím víme pouze o tomto jediném případu, rozhodně se nejedná o nějakou epidemii,“ řekl mluvčí VZP Jiří Rod. Znaky padělku jsou prý patrné na první pohled.

Každé zdravotnické zařízení si může platnost předloženého průkazu EHIC vydaného VZP ověřit na webové adrese www.vzp.cz/EHIC. VZP varovala, že péče, kterou zařízení poskytne na padělaný průkaz, nebude proplacena. Zařízení by pak muselo vymáhat peníze na pacientovi.

SZP: S problémem jsme se dosud nesetkali

Prezident svazu zdravotních pojišťoven (SZP) a generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Jaromír Gajdáček Zdravotnictví a medicína sdělil, že o výskytu falešných průkazů nemají pracovníci pojišťovny žádné informace a s tímto problémem se dosud nesetkali.

Podle Gajdáčka existují případy, kdy zdravotnická zařízení často vykazují péči, která z nějakých důvodů nemůže být pojišťovnami uhrazena. Nejde však o tak častý jev, jedná se o desítky případů do roka. „V absolutní většině jde o důsledek toho, že klient (pacient) změnil zdravotní pojišťovnu a nenahlásil to svému lékaři, takže lékař výkony vyúčtoval původní pojišťovně,“ vysvětlil prezident SZP.

Obraťte se na pojišťovnu

„Pacientům doporučujeme, aby hlásili svým lékařům, že přešli k jiné pojišťovně, a lékařům, aby se zajímali, zda pacient náhodou pojišťovnu nezměnil. Někdy také dojde k překlepu v rodném čísle pacienta, takže péče nemůže být proplacena, neboť se tento pacient v databázi ZP neobjeví.

Ale všechny tyto situace jsou řešitelné. Zdravotní pojišťovna lékaři hlásí, že vykázaný úkon nemůže uhradit a proč, takže po překontrolování záznamů se chyba objeví a ZZ nakonec peníze za vykázanou péči obdrží,“ dodal Jaromír Gajdáček.

Pokud má zdravotnické zařízení nebo lékař nějakou pochybnost, může podle něj požádat pojišťovnu o informaci, zda je u ní konkrétní osoba opravdu pojištěna. „Mohu potvrdit, že se na nás ZZ s touto žádostí občas obracejí,“ potvrdil prezident SZP.

Více čtěte v dnešním vydání Zdravotnictví a medicína

Ohodnoťte tento článek!