Nebudu Julínkovým výběrčím asociálních daní

Titulní obrázek

„Ohlasy nám chodí z celé republiky. Denně jde o desítky dopisů a mailů. Nemusíte tomu věřit, ale jedná se většinou o kladné postoje obyčejných lidí, kteří nechápou, proč mají vzdor nemalému zdravotnímu pojištění ještě doplácet, “ řekl Právu ředitel vrchlabské nemocnice Vladimír Dryml…

Skupina vrchlabských ambulantních lékařů vás v souvislosti s ignorací zákona o výběru poplatků za zdravotní péči označila za strůjce nekalé soutěže. Lékaři argumentují úbytkem pacientů v ordinacích, které jim údajně stáhla soukromá nemocnice ve Vrchlabí, kde děti do 18 let poplatky neplatí.

Poplatky se vybírají příliš krátkou dobu na jakékoliv serióznější závěry. Napadání naší nemocnice ze strany anonymních lékařů z Vrchlabí, jejichž jména mi nikdo nebyl schopný říci, mne přinejmenším udivuje. Nejsem přítelem bezduchého osočování v tisku bez znalosti věci, a tak se omezím na stručný závěr. Pokud mají pocit, že jim přebíráme pacienty, ať se obrátí na kompetentní orgány a vyčkají jejich závěrů. Nemocnice ve Vrchlabí se vzdor hrozbě sankcí nestane výběrčím asociálních a nelidských daní ministra Julínka.

Argumentujete krátkou dobou na serióznější závěry. Pravděpodobně ale máte ohlasy od pacientů a myslím nejen z Vrchlabska?

Ohlasy nám chodí z celé republiky. Denně jde o desítky dopisů a mailů. Nemusíte tomu věřit, ale jedná se většinou o kladné postoje obyčejných lidí, kteří nechápou, proč mají vzdor nemalému zdravotnímu pojištění ještě doplácet. Část je i negativních typu „Ty hajzle přisluhovači Ratha“, které považuji za politickou provokaci. Dokonce první lidé nám začali posílat peníze na hrozící pokuty.

Dokážete oddělit snahu náměstka bývalého ministra zdravotnictví a nově senátorského kandidáta za ČSSD na Královéhradecku Vladimíra Drymla se zviditelnit a činnost MUDr. Drymla jako současného ředitele nemocnice odmítající inkasovat děti a mládež?

Reakce ředitele Drymla je odpovědí na nesmysly, které vzešly z nynějšího ministerstva zdravotnictví. Otázku poplatků nelze řešit bez zohlednění určitých skupin obyvatel. Poplatky, proti nimž a priori nejsme, mají sloužit jako regulační prvek, aby nedocházelo ke zneužívaní zdravotní péče. Prioritou je, že zákon o poplatcích nepočítá s odpovídající ochranou určitých skupin obyvatel, hlavně dětí, což je v zemích Evropské unie ojedinělým jevem. Zohlednění určitých skupin pacientů znamená umožnit jim neomezený přístup k lékařské péči, ze které jsou nyní prakticky vyloučeni. Zároveň jde o šanci lépe uplatňovat prevenci. Dalším nedostatkem je, že vybrané poplatky neplynou zpět zdravotním pojišťovnám, což je také v Evropě nevídané.

Současná role vám může pomoci ve volební kampani.

Občané musí sami rozhodnout, zda chtějí mít v politice člověka, který zná jejich problémy a snaží se je řešit, nebo lidi, kteří myslí pouze na svůj prospěch.

Slušná fráze.

Možná. Já se snažím změnit věc, která by mne vzhledem k mému postavení, obecně řečeno, nemusela zajímat. Navíc věc, na které by soukromá nemocnice mohla slušně profitovat. Poplatky, tak jak jsou dané, považuji za asociální. Určitě nepomohou ke zkvalitnění zdravotní péče, ale spíše naopak, což nemohu jako lékař nechat bez povšimnutí a dokonce se na tom podílet. Jak jsem řekl, chceme hlavně léčit, a nikoliv hrát roli daňových výběrčích. Nemocnice se dobrovolně vzdává části zisku ve prospěch pacientů, což nepochybně přispěje k oboustranně kladnému vztahu. Kalkulovat však s enormním přílivem pacientů a zisky z výkonů, což se zatím nepotvrdilo, by bylo iluzorní. Jsme totiž stejně jako všichni regulováni zdravotními pojišťovnami.

Vladislav Prouza, Právo

Ohodnoťte tento článek!