Nečekejte žádné rychlé změny

Titulní obrázek

Nový prezident České lékárnické komory Stanislav Havlíček se chce co nejrychleji začít soustředit na budoucnost členů. Alespoň zpočátku od jeho nástupu nemáme očekávat zásadní změnu proti směřování komory pod vedením bývalého prezidenta Lubomíra Chudoby. Krátký rozhovor čtěte v článku…

Nový prezident České lékárnické komory Stanislav Havlíček se chce co nejrychleji začít soustředit na budoucnost členů. Alespoň zpočátku od jeho nástupu nemáme očekávat zásadní změnu proti směřování komory pod vedením bývalého prezidenta Lubomíra Chudoby.

Máme nyní očekávat nějaké změny v působení České lékárnické komory? V čem se budete odlišovat od předchozího prezidenta Lubomíra Chudoby?

Alespoň v nejbližším období žádné. Lišit se pravděpodobně budeme, ale jak a v čem se ukáže až časem. V současnosti, společně s viceprezidentem Michalem Hojným, intenzivně spolupracujeme s PharmDr. Chudobou na tom, aby změna ve vedení komory (včetně uvedení nových členů představenstva) proběhla hladce a v činnosti komory se projevila co nejméně.

Co vás motivovalo ke kandidatuře na prezidenta komory?

Kandidoval jsem do představenstva ČLK a o kandidatuře do funkce prezidenta jsem před sjezdem vůbec neuvažoval. Na sjezdu jsem nebyl z vážných rodinných důvodů přítomen, přesto jsem byl zvolen nejvyšším počtem hlasů (společně se současným viceprezidentem). Na základě tohoto výsledku voleb jsem byl osloven s nabídkou kandidovat do funkce prezidenta. Tuto nabídku jsem přijal a delegáti sjezdu rozhodli.

Jaké vidíte nejdůležitější aktuální úkoly České lékárnické komory?

Kromě nezbytných úkolů souvisejících se zaváděním reformy zdravotnictví (nový systém odměňování lékáren, prováděcí vyhlášky k zákonu o léčivech apod.) se v současné době soustředím především na své vlastní úkoly. Rád bych co nejrychleji zpracoval „vstupní formality“ a neodkladnou agendu, abych se mohl začít soustředit i na úkoly komory a budoucnost jejích členů.

Adéla Čabanová, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!