Nedostatek sester omezil chirurgii

sestra, infuze, kapačka

Uzavřít jednu lůžkovou stanici chirurgického oddělení musela kvůli náhlému odchodu tří zdravotních sester Nemocnice v Havířově.

Z původních 74 lůžek na chirurgii jich nyní může nemocnice využívat jen 54. Vedení zdravotnického zařízení i kraj se shodují v tom, že jde jen o přechodné období bez omezení dostupnosti lékařské péče.

Nemoce a migrace omezují provoz

„Uzavření je způsobeno dlouhodobými pracovními neschopnostmi zdravotního personálu a přirozenou migrací nelékařských zdravotnických pracovníků,“ vysvětlila nedostatek sester mluvčí nemocnice Jana Zlattnerová.

Podle ředitele Jana Ference nemocnice přechodné uzavření stanice chirurgického oddělení zatím zvládá.

Termín konec května

„Dosahujeme tím pádem více než devadesátiprocentní obsazenosti na zbývajících dvou stanicích, kde jsme posílili ošetřovatelskou péči sestrami z přechodně uzavřené stanice,“ popsal a dodal, že chirurgii s lůžky v případě potřeby pomáhá i urologie.

Přechodné uzavření stanice by mělo trvat maximálně do konce května, dokdy chce nemocnice nahradit trojici sester. „Žádné plánované operace zatím neomezujeme,“ poznamenal Ferenc.

O nedobré personální situaci v havířovské nemocnici ví i její zřizovatel, krajský úřad. „Jde o přechodné období bez omezení dostupnosti péče, která je zajištěna na dalších dvou odděleních chirurgie. V případě, že by došlo k zvýšení požadavků, jsou vytvořeny podmínky v okolních nemocnicích, zřízených krajem, k jejich pokrytí a zajištění dostupnosti,“ ujistil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Karel Konečný (KSČM) s tím, že řešení současné situace je plně v kompetenci vedení nemocnice.

Podle Konečného je situace v personálním zajištění zdravotních sester velmi složitá nejen v Havířově.
„Dlouhodobě ji nikdo neřešil. Je to také důsledek postupu ve vzdělávání a získávání kvalifikace sester, jak ho nastavilo ministerstvo zdravotnictví.“

Ohodnoťte tento článek!