Přejít na obsah

Nedostatek zubních lékařů je pouze relativní

zpět
24.5.2011
stomatologie, zubař
zvětšitstomatologie, zubařZdroj: www.drjimwines.com

stomatologie, zubař | Zdroj: www.drjimwines.com

 

O nedostatku zubních lékařů i potřebě navýšit počty studentů tohoto zaměření slýcháme ze všech stran již velmi dlouho. Při nahlédnutí do okolních zemí ale zjistíme, že čísla jsou srovnatelná. „Nedostatek zubních lékařů v České republice je pouze relativní. Srovnáme-li počet obyvatel na jednoho zubního lékaře se situací v okolních evropských státech, jev nich tento počet mnohdy vyšší,“ domnívá se proděkan pro výuku zubního lékařství LF UK Hradec Králové Radovan Slezák.

Kolik studentů do prvního ročníku přijímáte? Kolik jich studium dokončí?

Ke studiu magisterského studijního programu zubní lékařství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové je každoročně přijímáno kolem 40 studentů. Až na naprosté výjimky toto studium dokončí všichni přijatí studenti.
Počty studentů stomatologie stále rostou, je to dáno tlakem společnosti a nedostatkem lékařů? Zvyšování počtů studentů zubního lékařství v České republice je dáno zejména snahou vysokých škol vyhovět trvale velké „společenské poptávce.“

Máte dostatečné kapacity a prostory pro přijaté studenty?

Současné výukové kapacity LF UK v Hradci Králové jsou pro stávající počty jejích studentů dostačující. S přihlédnutím k nezbytnosti zajištění výuky v dalších magisterských a bakalářských studijních programech lze konstatovat, že výukové kapacity fakulty, a to jak prostorové tak personální, jsou v současnosti plně využity.

Hovoří se také o problémech s nedostatkem učitelů na fakultách. Vnímáte i vy takové problémy?

Situace týkající se vyučujících na LF UK v Hradci Králové je relativně stabilní, tzn. trvale probíhá určitá předvídatelná obměna jejich kolektivu daná řadou objektivních faktorů (věkový faktor, mateřství, dlouhodobé studijní a pracovní pobyty na jiných pracovištích a pod.) Je otázkou, jak se do této situace promítne aktuální zvýšení platů lékařů-učitelů v tzv. klinických oborech, které povede k prohloubení již z dřívějška existujících disproporcí mezi velikostí platů ve zdravotnictví a ve školství.

Podle některých odhadů navýšení počtu studentů vyřeší situaci s nedostatkem zubních lékařů v republice do pěti let. Souhlasíte s tím?

Nedostatek zubních lékařů v České republice je v současnosti pouze relativní, srovnáme-li počet obyvatel připadajících u nás na jednoho zubního lékaře se situací v okolních evropských státech, v nichž je tento počet mnohdy vyšší. Je proto vhodnější hovořit spíše o menší dostupnosti základní stomatologické péče či o její zvýšené potřebě. Tento problém však nelze posoudit zcela kompetentně pohledem lékařské fakulty, tj. instituce zabývající se převážně pregraduální výukou. Komentovat a vysvětlit by jej měly spíše instituce odpovědné za fungování tohoto segmentu českého zdravotnického systému. Lze však předpokládat, že zvýšení absolutního počtu zubních lékařů v produktivním věku, k němuž již nyní dochází, pomůže v budoucnosti zlepšit dostupnost stomatologické péče.

Odcházejí z republiky nějací zubaři do zahraničí nebo zůstávají?

Odchod určitého počtu českých zubních lékařů za prací do zahraničí se nepochybně děje. O tom, jak velkého počtu zubních lékařů včetně zubních lékařů - absolventů LF UK v Hradci Králové se to týká, nemáme spolehlivé informace. Na druhou stranu je nutno dodat, že dlouhodobě existuje i určitý „příliv“ zubních lékařů ze zahraničí (včetně Slovenské republiky) do ČR.


Klíčová slova

Autoři

Michaela Svobodová, www.Zdravi.Euro.cz

Komentovat článek: Nedostatek zubních lékařů je pouze relativní

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Nedostatek zubních lékařů je pouze relativní

Komentáře

dalších 11 komentářů
Casial Pan docent zapomíná na jednu věc  | 25. 05. 2011 22:30

A tou je věkové složení našich zubních lékařů. Průměrný věk je přes 55 let a tohle povolání se nedá provozovat do 80... S otcem promovalo asi 150 spolužáků, nás bylo 30...

Casial Podivnost teorie a praxe  | 25. 05. 2011 22:13

Ti z nich, kdo pocházejí ze zubařských rodin obvykle nastupují u rodičů, pokud je jejich praxe aspoň trochu moderní, zbytek obvykle na soukromé kliniky, kde můžou uplatnit vše moderní, co se na škole naučili a kde mohou dál odborně růst.

BOB Autor má určitě pravdu...  | 25. 05. 2011 08:59

Jistě! Ale pokud má být pojišťovna zodpovědná i za zubní péči, pak musí mít síť zubních lékařů. V odlehlých lokalitách a pro totální sociální ztroskotance musí mít zubní péči podstatně více zaplacenou. *** VZP mi pro jednu pacientku těžce sociální (nemá ani na jídlo!) nesehnala zubní péči ani v krajském městě!!!

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné